Charakterystyka zasobu

W chwili obecnej słownik liczy około 8000 pojęć, podczas gdy zaawansowane projekty tego typu porządkują ponad 100 000 terminów (w słowniku Art and Architecture Thesaurus, opracowywanym przez Paul Getty Reaserch Institut, zawarto dotychczas 131 000 terminów). Zakres tematyczny prezentowanego Tezaurusa Dziedzictwa Kulturowego jest zatem wciąż bardzo skromny i w konsekwencji - nieco przypadkowy. Licznie reprezentowane są hasła dotyczące rzemiosła (w tym między innymi zagadnienia z zakresu tkanin, ubioru i biżuterii, grafiki, mebli) oraz hasła z zakresu architektury świeckiej i heraldyki (dla których dostępne są dobrze opracowane słowniki).

Najwięcej wątpliwości budzą pojęcia związane z malarstwem i rzezbą, na opis i klasyfikację których w znacznym stopniu wpływa ikonografia dzieł.

Otwarta struktura słownika wiąże się z założeniem, że będzie on stale wzbogacany i korygowany. Obecnie wprowadzane są hasła z zakresu architektury sakralnej oraz złotnictwa. W fazie redakcyjnej znajdują się hasła odnoszšce się do okresów stylowych.

10.12.2009

Copyright © 2009-2010 Słownik Hierarchiczny Pojęć dla Dziedzistwa Kulturowego