Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Nowości wydawnicze

Leksykon architektury Wrocławia

Leksykon Architektury Wrocławia

Leksykon architektury Wrocławia

redakcja naukowa: Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik.

Wrocław 2011


» więcej na stronie wydawnictwaINFORMACJE O PUBLIKACJI

Tekst Leksykon architektury Wrocławia współtworzyło ponad 100 osób. W około 1500 hasłach, którym towarzyszy ponad 2000 ilustracji archiwalnych oraz współczesnych - zdjęć, planów i rysunków, starano się ukazać 1000-letnią historię miasta zapisaną w kształcie poszczególnych budynków i całych zespołów domów, powstałych zarówno w minionych stuleciach, jak i w ostatnich latach; przedstawiono także postaci ich twórców - architektów, inżynierów, artystów oraz inwestorów.

Wrocław, a szczególnie jego architektura, są chyba jednym z najlepiej opisanych zjawisk historycznych i artystycznych w centralnej Europie. Znaczny postęp badań, których rezultaty publikowano jedynie w czasopismach fachowych, skłonił pomysłodawców Leksykonu do udostępnienia ich szerokiemu gronu Czytelników. Z tego też powodu Leksykon można traktować jako opracowanie stanowiące podsumowanie obecnego stanu wiedzy w dziedzinie historii architektury i urbanistyki miasta.

Autorzy, konsultanci i redaktorzy naukowi wywodzą się z grona historyków sztuki i architektury, konserwatorów zabytków związanych ze środowiskami wrocławskich wyższych uczelni, archiwów, muzeów i urzędów konserwatorskich. Wiele haseł pisanych było także przez praktykujących architektów. Do współpracy zaproszono również zagranicznych naukowców. Autorzy reprezentują wszystkie pokolenia - od przedstawicieli starszego pokolenia, badaczy o ugruntowanej renomie, do tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę naukową.

RECENZJE

Recenzja w ODRZE nr 3 / 2012
Recenzja w Architekturze i Biznesie nr 3 / 2012
Zapowiedź recenzji w Architekturze Muratora nr 3 / 2012