Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Nowości wydawnicze

Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XVI i XVII wieku

Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką

Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XVI i XVII wieku / Matter of light and flesh. Alabaster in the Netherlandish sculpture of the 16th and 17th centuries

www.alabaster-wystawa.pl
INFORMACJE O PUBLIKACJI

Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XVI i XVII wieku / Matter of light and flesh. Alabaster in the Netherlandish sculpture of the 16th and 17th centuries,
katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdańsku, red. Jacek Kriegseisen, współpraca Aleksandra Lipińska,
Gdańsk 2011, ss. 360, il. 170.

Bogato ilustrowana, dwujęzyczna publikacja (eseje i hasła katalogowe w języku polskim i angielskim) towarzyszy wystawie, która od 15. listopada 2011 r. do 15. marca 2012 r. będzie prezentowana w Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku - Zielonej Bramie.

W katalogu czytelnik znajdzie esej historyczki sztuki Aleksandry Lipińskiej oraz konserwator Anny Kriegseisen, a także hasła katalogowe napisane przez specjalistów z Polski, Holandii i Belgii.

Wystawa pokazuje fenomen popularności alabastru w rzeźbie krajów zaalpejskich w XVI i XVII w. Skupiając uwagę na dziełach powstałych w warsztatach południowych Niderlandów, omawia nie tylko typowe dla nich gatunki, formy i tematy, ale także właściwości rzeźbiarskie i walory estetyczne alabastru. Wystawa i katalog prezentują ponad 70 zabytków z polskich i zagranicznych kolekcji muzealnych i zbiorów prywatnych. Niektóre z nich nigdy dotąd nie były prezentowane. Renesansowe dzieła niderlandzkie, zostały zestawione z przykładami średniowiecznej rzeźby alabastrowej, a także nowożytnymi pracami warsztatów działających poza Niderlandami.

SPIS TREŚCI

Wojciech Bonisławski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
Wstęp

Aleksandra Lipińska
Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XVI i XVII wieku

Anna Kriegseisen
Alabaster jako materiał rzeźbiarski. Cechy materiałowe, polichromia, zniszczenia

Katalog

Suplement

Bibliografia

autorzy haseł katalogowych

dr Emile van Binnebeke (E.v.B.)
Musees royaux d`Art et d`Histoire / Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Michał Błaszczyński (M.B.)
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Marcin Ciba (M.C.)
Konserwator zbiorów muzealnych klasztoru OO. Dominikanów w Krakowie

dr Dorota Gorzelany (D.G.)
Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Książąt Czartoryskich

Aleksandra Janiszewska (A.J.)
Muzeum Narodowe w Warszawie

dr Anna Jasińska (A.Jas.)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Małgorzata Kochanowska (M.K.)
Muzeum Narodowe w Warszawie

Kinga Krasnodębska (K.K.)
Muzeum Narodowe w Szczecinie

dr Jacek Kriegseisen (J.Kr.)
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

dr Aleksandra Lipińska (A.L.)
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Lech Łopuski (L.Ł.)
Muzeum Narodowe w Gdańsku

Romuald Nowak (R.N.)
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

dr Piotr Oszczanowski (P.O.)
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Andrzej Rzempołuch (A.R.)
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

dr Frits Scholten (F.S.)
Rijksmuseum w Amsterdamie

Łukasz Stawski (Ł.S.)
Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku

dr Michał Wasilewski (M.W.)
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Andrzej Woziński (A.W.)
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

publikacja do nabycia

od 15. listopada 2011 r. w kasach Muzeum Narodowego w Gdańsku: w Gmachu Głównym przy ul. Toruńskiej 1 oraz w Zielonej Bramie. A także w sklepie internetowym na stronie muzeum: www.muzeum.narodowe.gda.pl