Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Nowości wydawnicze

Michael Willmann i jego malarska pracownia

Andrzej Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013

Andrzej Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013

872 strony, 633 kolorowe i czarnobiałe ilustracje, twarda oprawa, ISBN 978-83-229-3356-5Sprzedaż wysyłkową prowadzi Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: www.wuwr.com.plINFORMACJE O PUBLIKACJI

Książka Andrzeja Kozieła Michael Willmann i jego malarska pracownia jest pierwszym polskojęzycznym monograficznym opracowaniem malarskiej twórczości Michaela Lucasa Leopolda Willmanna (1630–1706) – najwybitniejszego malarza doby baroku na Śląsku. Publikacja ta jest zwieńczeniem wieloletnich badań autora nad obrazami „śląskiego Apellesa”, które były prowadzone w latach 1999–2011.

Książka składa się z dwóch części. Pierwszą tworzy pięć obszernych rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest prezentacji całej dostępnej nam obecnie wiedzy na temat życia Willmanna i jego rodziny oraz pozycji lubiąskiego artysty w ówczesnym społeczeństwie. Kontynuację tych rozważań stanowi drugi rozdział, w którym przedstawiony został model kariery malarza, jaki wybrał Willmann, osiedlając się przy klasztorze Cystersów w Lubiążu na Śląsku, konsekwencje tego wyboru oraz sposób, w jaki malarz, sięgając do artystycznych i pozaartystycznych środków, budował swą artystyczną renomę na lokalnym rynku sztuki. Trzeci i najdłuższy rozdział pracy w całości wypełnia omówienie tego, jak wyglądała i funkcjonowała lubiąska pracownia malarska Willmanna oraz kim byli warsztatowi współpracownicy. W tym miejscu książki szczegółowo przedstawiony został także proces produkcji w lubiąskim warsztacie olejnego obrazu: od momentu przyjęcia zlecenia od fundatora aż po wysłanie gotowego dzieło do miejsca przeznaczenia. Kolejny rozdział przynosi odpowiedź na nigdy dotąd niestawiane w badaniach willmannowskich pytanie: jakie były dochody mistrza z malowania obrazów i jak wygląda ich porównanie z zarobkami innych malarzy czynnych w XVII i XVIII wieku na Śląsku i w Czechach? Wreszcie, ostatni w tej części pracy rozdział stał się miejscem prezentacji zarówno opinii na temat obrazów Willmanna, jak i przykładów ich recepcji w dziełach innych artystów w długim okresie od czasów współczesnych lubiąskiemu mistrzowi aż po początek XIX wieku, kiedy to rozpoczęły się systematyczne badania naukowe jego malarskiej twórczości.

Drugą partię książki w całości wypełnia kompletny katalog wszystkich znanych nam obrazów Willmanna i jego warsztatowych współpracowników. Jest on podzielony na trzy części: katalog własnoręcznych dzieł (A), katalog obrazów wykonanych przez warsztatowych współpracowników i sukcesorów (B) oraz katalog tych zaginionych lub zniszczonych dzieł, co do których istniało duże prawdopodobieństwo, że zostały wykonane w lubiąskiej pracowni malarskiej (C). Katalog ten obejmuje wszystkie znane nam prace lubiąskiego mistrza i jego warsztatu, jakie powstały w okresie od około 1650 roku aż do 1723 roku. Każde z tych dzieł ma notę katalogową, ujmującą wszystkie podstawowe informacje o obrazie ? jego temat, materiał i technika, wymiary, aktualne miejsce przechowywania, historia oraz dotychczasowa literatura, a także najważniejsze ustalenia na temat jego fundacji, autorstwa, datowania, ewentualnych pierwowzorów, recepcji oraz znaczenia dla twórczości artysty. Zestawione w porządku topograficznym noty katalogowe do wszystkich istniejących obrazów zawierają aktualne ilustracje dzieła, natomiast w wypadku not katalogowych do obrazów zaginionych lub zniszczonych ilustracje zostały dołączone zawsze, jeśli zachowały się archiwalne fotografie. Całość katalogu zamyka bibliografia zawierająca wszystkie publikacje na temat malarskiej twórczości Willmanna, a poprzedza ją aneks z ułożonymi w porządku chronologicznym wypisami z wszystkich najważniejszych rękopiśmiennych źródeł archiwalnych do życia i artystycznej działalności lubiąskiego mistrza i jego malarskiej pracowni (D).

Książka liczy 872 strony i 633 kolorowe i czarnobiałe ilustracje. Przeznaczona jest zarówno dla fachowców: historyków sztuki, konserwatorów, malarzy i muzealników, jak i szerokiej rzeszy miłośników twórczości Willmanna i śląskiego baroku. Prosty język, liczne ciekawostki z życia i twórczości artysty oraz bogaty materiał ilustracyjny sprawiają, iż każdy znajdzie w tej książce coś ciekawego dla siebie.

spis treści


WSTĘP

ROZDZIAŁ 1
Co wiemy o Michaelu Willmannie i jego rodzinie

ROZDZIAŁ 2
Jak kształtowała się kariera Michaela Willmanna jako malarza na Śląsku

ROZDZIAŁ 3
Jak wyglądała i funkcjonowała malarska pracownia Michaela Willmanna

ROZDZIAŁ 4
Ile zarabiał Michael Willmann

ROZDZIAŁ 5
Za co ceniono obrazy Michaela Willmanna zanim zaczęto je badać

Zakończenie,
czyli dlaczego Michael Willmann odniósł sukces


KATALOG

CZĘŚĆ A
Dzieła Michaela Willmanna wykonane przez niego własnoręcznie w całości lub w części

CZĘŚĆ B
Dzieła wykonane przez warsztatowych współpracowników i sukcesorów Michaela Willmanna

CZĘŚĆ C
Zaginione lub zniszczone dzieła uznawane za prace Michaela Willmanna oraz jego warsztatowych współpracowników i sukcesorów

CZĘŚĆ D
Najważniejsze archiwalne źródła tekstowe do życia i twórczości Michaela Willmanna i jego warsztatu

Bibliografia

Michael Willmann and his painting workshop (Summary)

Indeks osobowy

Indeks ikonograficzny