Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Śląsk - perła w Koronie Czeskiej

O PROJEKCIE


ŚLĄSK - PERŁA W KORONIE CZESKIEJ
Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech

SLEZSKO - PERLA V ČESKÉ KORUNĚ
Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů


Realizacja projektu:
Muzeum Miedzi w Legnicy
Národní galerie v Praze
Uniwersytet Wrocławski
Universität Leipzig

Koncepcja i wybór eksponatów:
Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski

Rada naukowa projektu:
Milena Bartlová, Lenka Bobková, Henryk Dziurla, Radek Fukala,
Mateusz Goliński, Tomáš Hladík, Ivo Hlobil, Zdeněk Hojda, Mojmír Horyna,
Romuald Kaczmarek, Mateusz Kapustka, Ivo Kořán, Andrzej Kozieł, Jaromír Olšovský,
Piotr Oszczanowski, Pavel Preiss, Dalibor Prix, Jan Royt, Marie Schenková,
Lubomír Slavíček, Vít Vlnas, Jan Wrabec

Informacja wizualna, oprawa graficzna wydawnictw:
Filip Heyduk, Martin Strnad
(Graphic design studio Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o.)

Projekt "Śląsk - perła w Koronie Czeskiej" zrealizowano przy pomocy środków UE w ramach programu CULTURE 2000.

Prace nad projektem stanowiły część zadania naukowo-badawczego nr 0002328101 Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej.

Wystawę "Śląsk - perła w Koronie Czeskiej" zrealizowano w ramach programu współpracy między Ministerstwami Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w latach 2004-2006 oraz dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego "Promocja kultury polskiej za granicą". 201 K/ "Promocja polskiej kultury za granica"