Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Nowości wydawnicze

Figura i hostia. O obrazowym przywoływaniu obecności w późnym średniowieczu

Figura i hostia. O obrazowym przywoływaniu obecności 
           w późnym średniowieczu, okładka książki

Mateusz Kapustka
Figura i hostia. O obrazowym przywoływaniu obecności w późnym średniowieczu

» spis treści

» zobacz okładkę

okładka (*.pdf)

Seria: Historia Sztuki
Wydanie: 1
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 372
ISBN: 978-83-229-2987-2
AUW: 3085
ISSN: 0860-4746
Format: 171x245 mm
Publikacja z ilustracjami
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego» Figura i hostia. O obrazowym przywoływaniu obecności w późnym średniowieczu, Wrocław 2008

» FIGURE AND HOST. ON THE VISUAL EVOCATION OF PRESENCE IN THE LATE MIDDLE AGES, Wrocław 2008 (Summary)SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
Obraz a sakrament - pytania podstawowe
Schematy i propozycje badawcze
Figura i uobecnienie - historyczne kontynuacje i przemiany
Antyczny topos uobecnienia i jego średniowieczna recepcja
Figury i czas święta - rola uczestnictwa
Interpretatio Christiana, legendy i historiografia
Figura i hostia na scenie
Późnośredniowieczne przedstawienia i figury czasu Pasji
Teatr i liturgia - miejsca obrazów
Słowo, gest i szaty wizerunku - powtórzenie historii
Depositio - "wersja reżyserska"
Znikający obraz i automatyczne rozpoznanie
Wspólnota mediów upamiętnienia
Obrazowa tożsamość eucharystycznego akcydensu
Ablucja i pogrzeb - obecność i odejście
Hostia w figurze - spotkanie obrazów
Wizualna logika reconditio
Figura a relikwia - kwestia "mówiącego" obrazu
Assimilatio: Grób Św. jako "drugi ołtarz"
Epilog: obrazoburcze "testy" i konflikt intencji
Aneks źródłowy
Bibliografia
Spis ilustracji
Summary
Indeks nazwisk
Indeks nazw geograficznych