Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Nowości wydawnicze

Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej

Rafał Eysymontt, Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej, okładka książki

Rafał Eysymontt
Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej

» reklama publikacji (*.pdf)

» zobacz okładkę

okładka

Wrocław 2009 wydawnictwo Via Nova
ISBN 978-83-60544-55-6
ISBN 978-3-87969-355-9


"Kod genetyczny..." to wynik wieloletnich badań autora interesującego się średniowieczną urbanistyką w Europie. Rafał Eysymontt jest historykiem sztuki, stąd jego przeświadczenie, że miasto średniowieczne, nie tylko jako zbiór poszczególnych obiektów, ale również jako całość, jest tworem podlegającym analizie estetycznej. W pierwszej części książki scharakteryzowane są podstawowe elementy składowe miasta średniowiecznego rozumianego jako dzieło sztuki, a także wybrane planowe lokacje europejskie. Analiza dotyczy zarówno planu tych miast z uwzględnieniem takich składowych kompozycji estetycznej jak krzyż i okrąg, ring i circulus oś urbanistyczna i droga. Przedmiotem analizy są także konstytutywne elementy kompozycji trójwymiarowej i składowe elementy funkcjonalne miasta. Jako tło porównawcze dla miasta śląskich omówiono lokacje planowe dynastii Zähringerów w południowo- zachodnich Niemczech i Szwajcarii, lokacje Włoch, Dalmacji, Francji, Hesji, Starej Marchii, Dolnej Marchii, Pomorza Zachodniego, Czech i Austrii. Stanowi to punkt odniesienia do analizy 78 wybranych przykładów miast lokacyjnych z terenu Dolnego Śląska, które zawiera część druga, katalogowa. Całość jest bogato ilustrowana planami i fotografiami, spośród których wyróżniają się, publikowane często po raz pierwszy, unikatowe mapy topograficzne i fotografie lotnicze. Każda notka katalogowa zawiera uproszczony plan rekonstrukcyjny miasta. Książka może być źródłem informacji i przewodnikiem zarówno dla specjalistów (urbanistów, historyków sztuki, architektów, konserwatorów) jak i dla amatorów i miłośników turystyki historycznej. Książka przygotowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Herdera w Marburgu.

751 stron , 626 ilustracji