Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Nowości wydawnicze

Trwałość, użyteczność, piękno. Architektura dwudziestego wieku w Polsce

Trwałość, użyteczność, piękno. Architektura dwudziestego 
              wieku w Polsce.

Trwałość, użyteczność, piękno. Architektura dwudziestego wieku w Polsce

Redakcja: Agnieszka Zabłocka-Kos

Wydawnictwo: Via Nova
Rok wydania: 2011
Oprawa: broszurowa
Format: 21x21 cm,
Liczba stron: 180


O KSIĄŻCE

Czy architektura XX wieku w Polsce była trwała, użyteczna i piękna? Na te klasyczne pytania próbowano odpowiedzieć na konferencji, poświęconej polskiej architekturze w okresie międzywojennym oraz po 1945 r., zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki oraz Muzeum Architektury. Odbyła się ona we Wrocławiu w dniach 24-25 kwietnia 2009 roku.

Architektura międzywojenna i okresu po 1945 r. Jest coraz częściej przedmiotem badań i sesji naukowych, ale jej walory są w Polsce uznane bardziej przez naukowców niż przez urzędników sprawujących nad nią pieczę. Z powodu zaniedbania i braku remontów nie jest postrzegana jako "piękna", a jej "trwałość" i "użyteczność" w potocznym mniemaniu jest wątpliwa.

Celem spotkania było ożywienie dyskusji w środowiskach związanych z badaniem i ochroną architektury XX w. w Polsce, przy czym przyjęto tu zasadniczo dwie cezury czasowe: rok 1918 i 1989. Poprzez zaprezentowanie dotychczasowych wyników prac naukowych z poszczególnych ośrodków i zarysowanie problemów związanych z tą architekturą na terenie całego kraju, chcieliśmy zachęcić do debaty nad tym, co warto chronić, i jak to robić. Organizatorzy wybrali nową formułę sesji naukowej: spotkali się tu doktoranci i magistranci zajmujący się architekturą XX w. oraz ich promotorzy. Dało to możliwość prezentacji badań najmłodszym adeptom nauki - i pomysł ten sprawdził się znakomicie. Uczestnikami byli zarówno historycy sztuki, jak i architekci oraz konserwatorzy zabytków, co pozwoliło na interdyscyplinarne spojrzenie na przedmiot badań. Wynik konferencji przerósł nasze oczekiwania. Okazało się bowiem, że najmłodsze pokolenie badaczy tworzy silną "drużynę", która wzmacnia szczupłe grono wielbicieli architektury minionego stulecia i aktywnie włącza się poprzez wystawy i publikacje w "pracę u podstaw" i edukację społeczeństwa.

Mamy nadzieję, iż niniejsza książka zapoczątkuje systematyczną prezentację wyników badań, zgromadzonych w pracach magisterskich i doktorskich, i być może, przyczyni się do wzmocnienia debaty nad architektoniczną spuścizną XX w. w Polsce.


SPIS TREŚCI

Agnieszka Zabłocka-Kos
Czy architektura XX wieku w Polsce była trwała, użyteczna i piękna?

Lechosław Lameński
Architektura XX wieku w Polsce.
Kilka uwag natury historycznej i postulaty badawcze

Hanna Grzeszczuk-Brendel
Zagadnienia badawcze dotyczące architektury l potowy XX wieku na przykładzie Poznania

Ewa Perlińska
Problematyka badań organizacji na przykładzie Stowarzyszenia Architektów Polskich i jego roli w środowisku zawodowym II Rzeczypospolitej

Olga Baron, Małgorzata Marszałł
Modernistyczna architektura letnisk nadmorskich na przykładzie Jastarni, Jastrzębiej Góry i Jasnego Wybrzeża

Karina Rojek
Martin Kiessling. Gdańskie realizacje architekta
Karolina Tabak
Romualda Millera droga do modernizmu.
Od dworca kolejowego w Gdyni po warszawskie realizacje lat 30. XX wieku

Elżbieta Błotnicka-Mazur
Od form narodowych do architektury funkcjonalnej w wybranych realizacjach Bohdana Kelles-Krauzego

Rafał Ochęduszko
Projekt warszawskich Pól Mokotowskich w kontekście obrazu przemian urbanistycznych Rzymu lat międzywojennych

Katarzyna Brzezina
Pierwotne założenie kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
na Azorach w Krakowie (lata 30. i 40. XX wieku)

Anna Syska
Chorzowskie szkoły okresu międzywojennego.
Architektura trwała, użyteczna, piękna?

Krzysztof Stefański
Dyskretny urok totalitaryzm u, czyli o potrzebie ładu i porządku

Tomasz Bolanowski
Łódzkie poniemieckie osiedla z okresu 1939-1945 w XXI wieku

Aleksandra Sumorok
Oblicza socrealizmu. Łódzka architektura między propagandą a rzeczywistością

Aleksandra Stępień
Między rekonstrukcją a interpretacją. O warszawskiej architekturze Zygmunta Stępińskiego z lat 1945-1952

Grażyna Stankiewicz
Łuk Wyzwolenia w Lublinie. 1954

Agata Gabiś
Nowa Biblia - postulaty Karty Ateńskiej a wrocławskie osiedla z lat 1956-1970

Tomasz Fudala
Sady = Sady. Architektoniczne równanie Haliny Skibniewskiej

Dorota Kucharczyk
Powojenna architektura mieszkaniowa w Gdańsku przykładzie osiedla Przymorze

Dominik Kunysz
Przebudowa zespołów staromiejskich we Lwówku Śląskim i Legnicy po 1945 roku

Adam Nadolny
Architektura mieszkaniowa o charakterze uzupełniającym z lat 50. i 60. XX wieku w kontekście historycznych form urbanistycznych miasta z końca XIX i początku XX wieku, na przykładzie Poznania

Mateusz Potempski, Leszek Włochyński
Marek Leykam - architekt konsekwentny

Krzysztof Ziental
Nowy wspaniały uniwersytet. Wizja wrocławskiego ośrodka akademickiego projektu Krystyny i Mariana Barskich

Alicja Gzowska
Dworzec kolejowy w Katowicach jako ikona nowoczesnego socjalistycznego miasta

Agnieszka Gębczyńska-Janowicz
Architektura jako środek artystyczny polskiej wizualizacji pamięci o wydarzeniach II wojny światowej

Aneta Borowik
Piękno bezpowrotnie utracone. Stan zachowania architektury modernistycznej w Katowicach na podstawie wybranych przykładów

Marta Ostrowska
Popularyzacja wiedzy o architekturze XX wieku na przykładzie projektowanego
"Szlaku Zabytków Architektury Modernistycznej Województwa Śląskiego". Merytoryczna podpora komercyjnego przedsięwzięcia

Gabriela Klause, Piotr Marciniak
O pożytkach płynących z karty ewidencyjnej zabytków. Metodologia i problemy związane z badaniami nad architekturą II połowy XX wieku w Poznaniu