przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-HS-W2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
2. 22-HS-S2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
3. 22-HS-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
4. 22-HS-S2-WMonV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
5. 22-22-SPWSK-PADzMuz Podstawy analizy dzieła muzycznego Instytut Historii Sztuki
6. 22-HS-W2-SemUzu1 Seminarium uzupełniające 1 Instytut Historii Sztuki
7. 22-HS-S1-SL-P5/1 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
8. 22-HS-W2-WyMoIII1 Wykład monograficzny III 1 Instytut Historii Sztuki
9. 22-HS-S2-WBHszFS2 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
10. 22-HS-S1-HisFil2 Historia filozofii Instytut Historii Sztuki
11. 22-HS-S1-WprRzezb2 Wprowadzenie do historii sztuki - rzeźba 2 Instytut Historii Sztuki
12. 22-HS-S2-WMonIII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
13. 22-HS-S2-SemMagAZKI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
14. 22-HS-S2-SemMagWOI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
15. 22-22-SPWSK-ProjKwEd Projekt kulturalny w edukacji Instytut Historii Sztuki
16. 22-HS-S1-ObjZabyt4 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
17. 22-HS-S1-HisFil1 Historia filozofii Instytut Historii Sztuki
18. 22-HS-S1-ProIV Proseminarium IV Instytut Historii Sztuki
19. 22-HS-S2-SemMgRKII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
20. 22-HS-S1-HiSzNz4B Historia sztuki nowożytnej powszechnej - barok Instytut Historii Sztuki
21. 22-HS-S2-PF3/I/SzKon Przedmiot fakultatywny: Sztuka i konfesjonalizacja 2 Instytut Historii Sztuki
22. 22-HS-S2-WMonII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
23. 22-HS-S2-SemMagWOII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
24. 22-HS-S1-HiSzNwP6B Historia sztuki nowożytnej w Polsce - barok Instytut Historii Sztuki
25. 22-HS-S1-HiSzSrePol3 Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Instytut Historii Sztuki
26. 22-HS-S1-WprMalar2 Wprowadzenie do historii sztuki - malarstwo 2 Instytut Historii Sztuki
27. 22-HS-S1-PF1PFotDok Przedmiot fakultatywny sprofilowany- Podstawy fotografii dokumentalnej dla historyka sztuki Instytut Historii Sztuki
28. 22-HS-W2-WBaHSI2 Warsztat badawczy historyka sztuki I 2 Instytut Historii Sztuki
29. 22-HS-S2-SemMgAKbII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
30. 22-HS-S2-SemMagREI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki