przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-22-SPWSK-AMetNWoK Aktywne metody nauczania "Wiedzy o kulturze" w muzeum Instytut Historii Sztuki
2. 22-HS-S1-CTKiIwH Cyfrowe techniki komunikacji i informacji w humanistyce Instytut Historii Sztuki
3. 22-22-SPWSK-DzAwNWoK Działania artystyczne w nauczaniu "Wiedzy o kulturze" Instytut Historii Sztuki
4. 22-HS-S2-DzMoSzt1 Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki
5. 22-HS-S2-DzMoSzt2 Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki
6. 22-HS-W2-DzMySz1 Dzieje myśli o sztuce 1 Instytut Historii Sztuki
7. 22-HS-W2-DzMySz2 Dzieje myśli o sztuce 2 Instytut Historii Sztuki
8. 22-HS-S1-HisFil1 Historia filozofii Instytut Historii Sztuki
9. 22-HS-S1-HisFil2 Historia filozofii Instytut Historii Sztuki
10. 22-HS-S1-HSNAPiP5 Historia sztuki nowoczesnej - architektura (powszechna i polska) Instytut Historii Sztuki
11. 22-HS-S1-HSNMiRPiP5 Historia sztuki nowoczesnej - malarstwo i rzeźba (powszechna i polska) Instytut Historii Sztuki
12. 22-HS-S1-HiSzNz4B Historia sztuki nowożytnej powszechnej - barok Instytut Historii Sztuki
13. 22-HS-S1-HiSzNz3R Historia sztuki nowożytnej powszechnej - renesans Instytut Historii Sztuki
14. 22-HS-S1-HiSzNwP6B Historia sztuki nowożytnej w Polsce - barok Instytut Historii Sztuki
15. 22-HS-S1-HiSzNwP5R Historia sztuki nowożytnej w Polsce - Renesans Instytut Historii Sztuki
16. 22-HS-S1-HSPXXiXXI6 Historia sztuki powszechnej XX i XXI w. (powszechnej i polskiej) - malarstwo, rzeźba, nowe formy sztuki Instytut Historii Sztuki
17. 22-HS-S1-HiSzSt2 Historia sztuki starożytnej Instytut Historii Sztuki
18. 22-HS-S1-HiSzSt1 Historia sztuki starożytnej Instytut Historii Sztuki
19. 22-HS-S1-HiSzSP1 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej Instytut Historii Sztuki
20. 22-HS-S1-HiSzSP2 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej Instytut Historii Sztuki
21. 22-HS-S1-HiSzSrePol3 Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Instytut Historii Sztuki
22. 22-HS-S1-HiSzSrePol2 Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Instytut Historii Sztuki
23. 22-HS-S1-HiSzWc1 Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej Instytut Historii Sztuki
24. 22-HS-S1-HSXXiXXIA6 Historia sztuki XX i XXI w. (powszechna i polska) - architektura Instytut Historii Sztuki
25. 22-HS-S1-IkonIkonol Ikonografia i ikonologia Instytut Historii Sztuki
26. 22-HS-S1-IkonIkonol2 Ikonografia i ikonologia Instytut Historii Sztuki
27. 22-HS-S1-KomTDZ Komputerowe techniki dokumentacji zabytków Instytut Historii Sztuki
28. 22-HS-S1-LeJeLa3 Lektorat języka łacińskiego Instytut Historii Sztuki
29. 22-HS-S1-LeJeLa4 Lektorat języka łacińskiego Instytut Historii Sztuki
30. 22-HS-S1-LeJeLa2 Lektorat języka łacińskiego Instytut Historii Sztuki