wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. "Gott beschirme Deinen Eingang". Historia kościoła św. Mikołaja we Wrocławiu. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr
2. Życie i twórczość Jeremiasa Josepha Knechtla (1679-1750). dr hab. Cezary Wąs
3. Od undergroundu do oficjalnego obiegu - instytucjonalizacja i komercjalizacja street artu w Polsce. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
4. "Późne autoportrety Jacka |Malczewskiego" prof. dr hab. Waldemar Okoń
5. Artysta-kameleon, czyli o ilustracjach książkowych Jerzego Skarżyńskiego. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
6. " Ihr Kirchbau ist eine Zierde der Stadt". Ewangelicko-luterański kościół Chrystusa we Wrocławiu. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr
7. WSPÓŁCZESNE REWITALIZACJE URBANISTYCZNE. NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH EUROPEJSKICH - REGULACJE PRAWNE I ICH WPŁYW NA SPOSÓB REWITALIZACJI TKANKI MIEJSKIEJ. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr
8. Synagoga na Wygonie we Wrocławiu (1865-1872) i jej twórca Edwin Opller (1831-1880). dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr
9. O CODZIENNOŚCI WSPÓŁCZESNEGO MIESZKAŃCA METROPOLII. RELACJA POMIĘDZY CZASEM I CIAŁEM W TWÓRCZOSCI TSAI MING-LIANGA. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
10. Erlöserkirche we Wrocławiu (1904) Jürgena Krögera jako przykład sakralnej architektury protestanckiej przełomu XIX i XX wieku. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr
11. KOŚCIÓŁ PW. CHRYSTUSA KRÓLA PRZY UL. MŁODYCH TECHNIKÓW WE WROCŁAWIU - HISTORIA I ARCHITEKTURA. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr
12. KRYPTOPORTRETY MALARZY BAROKOWYCH NA ŚLĄSKU. prof. dr hab. Andrzej Kozieł
13. Twórczość Wojciecha Weissa w okresie dzwudziestolecia międzywojennego. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
14. WSPÓŁCZESNOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ W UJĘCIU ARCHITEKTURY GRUPY SNØHETTA. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
15. RZEŹBA SPOŁECZNA W TWÓRCZOŚCI PAWŁA ALTHAMERA. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
16. Rodowód Olbrzyma. Próba zrozumienia kształtu śródmiejskich galerii handlowych na przykładzie Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu i Galerii Paistów w Legnicy. dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr
17. KOŚCIÓL FILIALNY P.W. ŚW.ŚW. PIOTRA I PAWŁA W DOBROCINIE (GM.DZIERŻONIÓW) JAKO TYPOWY PRZYKŁAD ŚREDNIOWIECZNEJ FUNDACJI RYCERSKIEJ. dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr
18. DESTRUKCJA W DZIAŁANIACH ARTYSTYCZNYCH AI WEIWEI. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
19. Zespół kościelno-klasztorny Franciszkanów we Wrocławiu-Karłowicach w latach 1895-1939. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr
20. Powiązania między literaturą a sztuką w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie wybranych portretów polskich literatów. prof. dr hab. Waldemar Okoń
21. WHAT YOU SEE IS NOT WHAT YOU GET - TWÓRCZOŚĆ ANISHA KAPOORA WOBEC TRADYCJI. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
22. MOTYWY ANTYCZNE I ICH WYKORZYSTANIE W SZTUCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZACHODNIORZYMSKIEJ. dr hab. Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
23. Analiza obrazu IMIENINY BABUNI Olgi Boznańskiej. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
24. GIAMBOLOGNA JAKO TWÓRA KANONICZNEGO WYOBRAŻENIA MERKUREGO. dr hab. Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
25. RYCINA DRUKU OKOLICZNOŚCIOWEGO Z OKAZJI ŚLUBU KSIĘCIA GEORGA RUDOLPHA PIASTA (1595-1653) Z SOPHIĄ ELISABETHĄ VON ANHALT-DESSAU (1589-1622) W 1614 ROKU. dr hab. Piotr Oszczanowski prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
26. Transpozycja malarskich arcydzieł w fotografii Eugenio Recuenco dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
27. KRÓLEWSKA ARCHITEKTURA GROBOWA OKRESU STAREGO PAŃSTWA W EGIPCIE. dr hab. Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
28. ANASTASIS I GRÓB ŚWIĘTY. Architektura i transpozycje kościoła Bożego Grobu w Jerozolimie. dr hab. Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
29. WĄTKI ANGELOLOGICZNE W TWÓRCZOŚCI JACKA MALCZEWSKIEGO dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
30. "STWÓRCZE RĘCE - SZTUKA METALU DOBY MODERNIZMU". ORGANIZACJA WYSTAWY CZASOWEJ W MUZEUM NARODOWYM WE WROCŁAWIU (MARZEC-CZERWIEC 2015) dr hab. Piotr Oszczanowski prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia