dr hab. Joanna Miklaszewska, prof. UWr

 

Joanna Miklaszewska - absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz studiów doktoranckich w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła doktorat na podstawie pracy Minimalizm w muzyce polskiej. Po doktoracie pracowała w Redakcji Encyklopedii Muzycznej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie. Od 2007 r. pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze związane są z minimalizmem i postminimalizmem w muzyce polskiej i amerykańskiej oraz amerykańską operą polityczną w XX i XXI wieku. Autorka książek: Minimalizm w muzyce polskiej (Kraków 2003) oraz American Political Opera in the Twentieth Century (Berlin 2018).

 

Kontakt: joanna.miklaszewska@uwr.edu.pl

Joanna Miklaszewska