Na studia licencjackie

1. Rejestracja kandydata

 

 • Nie wymagamy dyplomu szkoły muzycznej lub zdawania wyznaczonych przedmiotów na maturze.
 • Podstawowym źródłem informacji na temat rekrutacji (terminy, wymagane dokumenty, opłaty itd.) jest strona internetowa Uniwersytetu Wroclawskiego: www.rekrutacja.uni.wroc.pl/ oraz irka.uni.wroc.pl.
 • Kandydat musi zarejestrować się w systemie internetowej rejestracji IRKA (terminy rejestracji na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl i irka.uni.wroc.pl).
 • Rejestracja internetowa jest obowiązkowa, prosimy nie robić tego na ostatnią chwilę - osoby, którym nie uda się zarejestrować tracą szansę na rekrutację.
 • Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować do sekretarza komisji rekrutacyjnej przez IRK.
 • Terminy rozmowy kwalifikacyjnej podane są w serwisie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

2. Rekrutacja

 • Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowe informacje kandydaci otrzymają na konta w IRK, będą też wywieszone w Instytucie.
 • Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci I, II i III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Witoldzie Lutosławskim (organizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku) oraz laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki).

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów muzykologicznych. Dotyczy sprawdzenia  umiejętności muzycznych  w zakresie podstawowym (znajomość podstaw zasad muzyki takich, jak m.in. notacja, podstawowa terminologia) oraz predyspozycji do studiowania na kierunku humanistycznym. Nie jest wymagana umiejętność gry na instrumencie muzycznym. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje jeden temat związany z własnymi zainteresowaniami muzycznymi (np. twórczość kompozytora, styl muzyczny, gatunek muzyczny, instrument muzyczny, motyw w historii muzyki, biografia artysty). Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 5 punktów. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć decyduje ranking punktów.

 • Literatura podstawowa z zakresu historii i teorii muzyki do egzaminu na studia licencjackie:
  • J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska: Historia muzyki, t. I-II, Kraków 1989, 1990.
  • M. Kowalska: ABC historii muzyki, Kraków 2005.
  • M. Podhajski: Formy muzyczne, Warszawa 1991.
  • D. Wójcik: ABC form muzycznych, Kraków 1999.
  • F. Wesołowski: Zasady muzyki, Kraków 1980.

4. Składanie dokumentów

 • O przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu decyduje ranking punktów. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni zlożyć dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie www.irka.uni.wroc.pl.
 • Prosimy o składanie kompletu dokumentów w białej, wiązanej teczce.