dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr

mail: rafal.eysymontt@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 25 11
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
wtorek 14.00-15.00 czwartek 16.00-17.00 pokój 414