dr hab. Piotr Oszczanowski prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
wtorek 12.30-14.00 czwartek 16.00-16.30 pokój 407
• śląska rzeźba renesansowa, manierystyczna i wczesnobarokowa • sztuka czasów panowania cesarza Rudolfa II (1576–1612) • nowożytna sztuka niderlandzka • nowożytny rysunek i grafika • nowożytne złotnictwo śląskie • ikonografia religijna i polityczna w sztuce doby nowożytnej • muzealnictwo