wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. dr hab. prof. UWr Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. UWr Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
7. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
8. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
9. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
10. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
11. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
12. dr Dancewicz-Pawlik Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
13. dr Dancewicz-Pawlik Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
14. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
15. dr Janus Hanna Instytut Kulturoznawstwa
16. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
17. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
18. dr Małczyński Jacek Instytut Kulturoznawstwa
19. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
20. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
21. mgr Gul Joanna Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
22. mgr Gul Joanna Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
23. mgr Janowiak-Janik Monika Instytut Kulturoznawstwa
24. mgr Szarejko Wioletta Instytut Kulturoznawstwa
25. Zontek Robert Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Kulturoznawstwa