Seminaria licencjackie

Rok akademicki 2023/2024

  1. Student/studentka wskazuje za pomocą formularza FORMS seminarium 1-go i 2-go wyboru do dn. 5.10.2023: https://forms.office.com/e/erqXSDjZ0t
  2. W dn. 6.10.2023 na stronie Instytutu zostaną opublikowane wyniki zapisów;
  3. Jeśli liczba osób chętnych na wybrane seminarium nie przekracza liczby miejsc, student/studentka zostaje zapisany na seminarium 1-go wyboru;
  4. Jeśli liczba chętnych na wybrane seminarium przekracza liczbę miejsc, student/studentka kontaktuje się drogą e-mailową z promotorem/promotorką w celu przedstawienia tematyki pracy. Po konsultacji ze studentem/studentką promotor/promotorka podejmuje decyzję o przyjęciu na seminarium. 
  5. Osoby nieprzyjęte na seminarium 1-go wyboru z powodu braku miejsc, zostają zapisane na seminarium 2-go wyboru, jeśli są na nim wolne miejsca. 
  6. W przypadku, gdy na seminarium 2-go wyboru nie ma wolnych miejsc, student/studentka wybiera ponownie promotora/promotorkę z oferty dostępnych seminariów.