Prof. Mirosław Kocur: Nasz mózg to nie obserwator lecz odurzony bajarz.

Prof. Kocur zaczyna on od ewolucyjnych cech naszego mózgu, które sprawiły, iż służy on przetrwaniu a nie obiektywnej obserwacji otoczenia. Następnie udajemy się do źródeł naszej cywilizacji, gdzie widzimy powolne wyłanianie się z marzeń, mitów i narkotycznych rojeń podwalin ludzkiej wyobraźni i cywilizacji. Sztuka i kultura, tak "niebiznesowe" są może ważniejsze dla powstania naszych rozwiniętych świadomości, niż handel czy zdolności łowieckie..