Studiuj kulturoznawstwo we Wrocławiu

culture_header

 

Czy wiesz, że pierwsze studia kulturoznawcze w Polsce powstały w Uniwersytecie Wrocławskim już prawie pół wieku temu? Jeśli masz szerokie humanistyczne zainteresowania i chcesz poprzez poznawanie kultury dołączyć do intelektualnej awangardy, która świetnie radzi sobie w czasach nowych wyzwań zawodowych, przyjdź na kulturoznawstwo!

Na kulturoznawstwie spodziewaj się ciekawego i aktualnego programu studiów, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia nauki o kulturze oraz atrakcyjnych, inspirujących zajęć. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w projektach badawczych Instytutu Kulturoznawstwa. Czeka Cię tu dobra atmosfera, wyzwalająca wyobraźnię, wspomagająca rozwój intelektualny, a także zindywidualizowane podejście do spraw studenckich.

Zajęcia w programie studiów należą do trzech grup. Pierwszą są przedmioty kierunkowe skupiające się wokół pojęcia kultury, jej historii i teorii oraz metodologii badań kulturoznawczych. Drugą – przedmioty ogólnokształcące, np. historia filozofii, filozofia kultury, wiedza o komunikacji i mediach, semiologia. W ostatniej są przedmioty uzupełniające, które do problematyki badań nad kulturą wnoszą szeroki kontekst filmoznawczy, teatrologiczny, muzykologiczny, literacki, artystyczny i religioznawczy.

specjalnosci_lic01

Na II roku studiów będziesz miał możliwość wyboru jednej spośród oferowanych specjalności (warunkiem uruchomienia specjalności jest zapisanie się na nią wymaganej liczby osób):

 

mgr

 

spec_mag_n

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zapisanie się na nią wymaganej liczby osób.

 

copostudiach

Wiedza o kulturze i jej przejawach oraz intelektualne sprawności w stawianiu i rozwiązywaniu problemów badawczych wyposażą Cię w zdolność szybkiego przygotowywania się do pełnienia różnych ról zawodowych w szeroko rozumianych instytucjach kultury. Zdolność tę wykazali absolwenci z lat ubiegłych, znajdujący atrakcyjną pracę w instytucjach sztuki, naukowo-badawczych, mediach, wydawnictwach, organizacjach społeczno-kulturalnych, agencjach PR (i wielu innych!).

 

kulturnatywa01

 

kulturnatywa01

kulturnatywa02

kulturnatywa03

kulturnatywa04

kulturnatywa05