dr Wioleta Muras

kontakt: wioleta.muras@uwr.edu.pl

Absolwentka Muzykologii i Historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2017 roku otrzymała tytuł doktora Nauk o sztuce. Od października 2018 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Antropologii Muzycznej w Instytucie Muzykologii UWr. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół twórczości Witolda Lutosławskiego, muzyki teatralnej XX wieku, audiosfery, edytorstwa muzycznego oraz związków sztuk plastycznych z muzyką.

W latach 2013-2018 była członkiem Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego, czynnie uczestnicząc w nagraniach terenowych, konferencjach, Lekcjach słuchania. Rok 2015 zaowocował otrzymaniem Stypendium Fundacji Paula Sachera w Bazylei, Szwajcarii oraz otrzymaniem grantu Narodowego Centrum Nauki w konkursie Preludium na badania poświęcone Witoldowi Lutosławskiemu. W latach 2018-2020 współpracowała jako korektor nutowy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”. Od 2018 roku prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach „Dźwięk i Audiosfera”.

 

Wykaz publikacji

 

Artykuły w czasopismach:

 

 • Koncerty fortepianowe Tadeusza Bairda, Kazimierza Serockiego i Jana Krenza – indywidualna ekspresja czy estetyczna wykładnia wspólnej ideologii? „Muzyka” LVI (2011), nr 4, s. 87-112, summary in Eng.
 • Audiosfera życia i pracy Witolda Lutosławskiego uwikłana w historię polskiej radiofonii, „Muzyka” (2014) nr 1, s.77-94, summary in Eng.
 • Sprawozdanie Konferencja Studentów Kulturoznawstwa „Dźwięki kultury”, „Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki” (2015), nr 1, 4 s. (czasopismo internetowe)
 • Rowerowa kultura dźwięków w przestrzeni miejskiej Wrocławia, „Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki” (2015) nr 2, s. 43-54 (czasopismo internetowe)
 • Sprawozdanie: „Co słychać za rogiem”? Pejzaż dźwiękowy prywatnych i publicznych przestrzeni miejskich, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski „Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki” (2015) nr 2, s. 102-106 (czasopismo internetowe)
 • Dekada współpracy artystycznej Witolda Lutosławskiego z Teatrem Polskim w Warszawie (1948-1958), „Muzyka” (2016) nr 1, s. 49-73, summary in Eng.
 • Kadry muzyką opatrzone. O krótkiej współpracy Witolda Lutosławskiego z filmowcami, „Kwartalnik Młodych Muzykologów” 28 (2016) nr 1, s. 5-28.
 • Podążając śladami dźwiękowej wyobraźni. Muzyka Witolda Lutosławskiego w słuchowiskach Polskiego Radia, „Muzyka” (2016) nr 2, s. 57-82, summary in Eng.
 • Koperczaki” i “Dmuchawce” – odnalezione ludowe kompozycje Witolda Lutosławskiego, „Muzyka” (2016) nr 4, 61-72, summary in Eng.
 • Lokalne współbrzmienia. Szkic pejzażu brzmieniowego zabytkowego obszaru Bazylei, „Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki” (2016) nr 2, s. 35-50.
 • Pejzaż dźwiękowy centrum Wrocławia wobec zagadnień ochrony dźwiękowego dziedzictwa kulturowego, „Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki” 2020 nr 7, s. 30-42.
 • Muzyka Artura Malawskiego do krakowskiej inscenizacji „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego (1957) na tle wydarzeń odwilży, „Muzyka” (R65) 2020 nr 3 (258), s. 41-68. summary in Eng.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 

 • Brzmieniowe oblicza czasu. Stabilność i zmienność audiosfery Wrocławia [w:] Audiosfera Wrocławia, red. R. Losiak, R. Tańczuk, Wrocław 2014, s. 35-61.
 • Hejnał - dźwiękowa wizytówka miasta [w:] Audiosfera Wrocławia, red. R. Losiak, R. Tańczuk, Wrocław 2014, (artykuł współautorski z Katarzyną Orzołek), s. 139-157.
 • Przepływy dźwięków w przejściach podziemnych Wrocławia, „Glissando” (2015) nr 26, ss. 60-69.
 • Po co śpiewać piosenki? – postawa kompozytorska Witolda Lutosławskiego wobec muzyki rozrywkowej w audiosferze lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w [w:]W kręgu kultury PRL. Muzyka. Rodzaje i style, red. D. Skotarczak i K. Bittner, Poznań 2017, s. 317-327.
 • Behind the Curtain of Oblivion: Lutosławski’s Music for Theater and Radio Plays [in:] Lutosławski’s Words, eds. Nicolas Reyland, Lisa Jaskierski, Boydell and Brewer 2018, pp 89-118.

 

Książki:

 • Twórczość użytkowa Witolda Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian audiosfery XX wieku, Wrocław 2019.