Pracownicy, doktoranci, współpracownicy

adiunkt w Zakładzie Muzykologii Historycznej


współpracownik Zakładu Muzykologii Systematycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


02.11.2017

kustosz Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii, współpracownik Zakładu Muzykologii Systematycznej


doktorant w Zakładzie Muzykologii Historycznej


02.11.2017

samodzielny referent w sekretariacie Instytutu Muzykologii


kierownik Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii, kustosz


adiunkt w Zakładzie Muzykologii Historycznej


03.11.2017

współpracownik Zakładu Antropologii Muzycznej


03.11.2017

adiunkt w Zakładzie Antropologii Muzycznej


Profesor w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


03.11.2017

adiunkt w Zakładzie Antropologii Muzycznej


kierownik Zakładu Antropologii Muzycznej, wydziałowy Koordynator ds. Erasmusa, kierownik Studiów Podyplomowych Dźwięk i Audiosfera


03.11.2017

adiunkt w Zakładzie Muzykologii Historycznej


Dyrektor Instytutu Muzykologii UWr


kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej


adiunkt w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


asystentka w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Historycznej


03.11.2017

doktorant w Zakładzie Muzykologii Historycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Historycznej


12.02.2024

doktorantka w Zakładzie Muzykologii Historycznej


doktorant w Zakładzie Muzykologii Historycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Historycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Historycznej


21.10.2021

doktorantka w Zakładzie Antropologii Muzycznej


07.10.2020

doktorant w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


adiunkt w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


zastępca dyrektora ds. dydaktycznych, adiunkt w Zakładzie Antropologii Muzycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Historycznej