dr hab. Bogusław Raba

Kontakt: boguslaw.raba@uwr.edu.pl

 

Praca magisterska: Symfonie Karola Rathausa. Zagadnienia techniczno-kompozytorskie, stylistyczne i estetyczne

Promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb

Miejsce: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Praca magisterska: Wilhelm Rudnick – kantor i organista kościoła Piotra i Pawła w Legnicy

Promotor: prof. Klemens Kamiński

Miejsce: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Praca podyplomowa: Improwizacja chorałowa w świetle techniki kompozytorskiej, stylistyki i estetyki L’Orgue mystique Charles’a Tournemire’a

Miejsce: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Promotor: prof. Julian Gembalski

 

Rozprawa doktorska

Między romantyzmem a modernizmem. Twórczość kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego.

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski

Promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb

 

Rozprawa habilitacyjna: Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich

Miejsce: Akademia Muzyczna w Krakowie

 

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

- historia i teoria muzyki XIX w. i I poł. XX w.

- semiotyka muzyki

- historia śląskiej muzyki organowej i budownictwa organowego

- francuska muzyka organowa (zwłaszcza XIX-XXI w.)

 

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

International Association for Semiotic Studies

Verein zur Erforschung und Erhaltung schlesischer Orgeln

Orgue en France

Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej (2000-2011)

Fundacja Opus organi (2006-2011)

Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej (2008-2011)

 

STYPENDIA, GRANTY, NAGRODY

 

DAAD (Ludwig-Maximilian Universität, München, 1999)

1. Nagroda za najlepszą pracę magisterską (Gdańsk 2003)

KAAD (Staatsbibliothek Berlin, 2011)

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 2015

Fundacja Nauki Polskiej (FNP) 2012

Nagroda rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu (Wrocław 2004)

Nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław 2014)

Erasmus (wykłady gościnne, Universität Grefswald), 2016

 

PROJEKTY:

Twórczość kompozytorska Charles’a Tournemire’a

Śląskie budownictwo organowe: Firma Gebrüder Walther

Edycja dzieł Stanisława Moniuszki

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

  • Koncerty oraz recitale wykładowe, m.in.: Polska (Wratislavia Cantans, Forum Musicum Wrocław, Non sola scripta Wrocław), Niemcy (Europäische Kirchenmusik, Krefeld; Oberlausitzer Orgelsommer; Berlin), Francja (Paryż), Stany Zjednoczone (Miami, Pittsburgh, Chicago, Denver, Portland, St. Louis, Detroit), Norwegia (Oslo Domkirke Sommeren; Bergen Orgelsommer).
  • Nagrania (Fantasia silesiana; Errantia Musica; Organy katedry legnickiej)

 

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

 

Między romantyzmem a modernizmem. Twórczość kompozytorska Jana Ignacego Paderewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010

Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014

Between Romanticism and Modernism Ignacy Jan Paderewski’s Compositional Œuvre, [w serii :] Eastern European Studies in Musicology, Peter Lang Frankfurt a/M 2015.

 

ARTYKUŁY

Symfonie Karola Rathausa: między muzyką bezwzględnego wyznania a konwencjonalizmem, „Muzyka”, 2001

Czwartą klasą do Filharmonii Berlińskiej – droga do sławy Benjamina Bilsego i jego Legnickiej Orkiestry Symfonicznej, w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 10: Rafał Maszkowski (1838–1901). Red. Dorota Kanafa, Maria Zduniak, Wrocław 2005

Aspekt harmoniczny „Troia Caprices de Concert dans un style dramatique” op. 27 Karola Lipińskiego, w: Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. T. 4. Red. Dorota Kanafa, Maria Zduniak, Wrocław 2007

Problematyka formy muzycznej w świetle dydaktyki Profesor Marii Zduniak, w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T.11. Red. Anna Granat-Janki i zespół. Wrocław 2008

Fenomenologiczne aspekty teorii harmonii, w: Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis, Akademia Muzyczna Wrocław 2009

Muzyka po Auschwitz. Twórczość kantatowa Tadeusza Natansona, Akademia Muzyczna Wrocław 2009

Śląska muzyka organowa XIX w. (w: Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej, t. 12, Akademia Muzyczna we Wrocławiu 2011

Inspiracje modernistyczne w akompaniamencie liturgicznym a tak zwany „styl kościelny”, w: Wybrane zagadnienia akompaniamentu liturgicznego w serii: „Psalate  synetos”, tom 1., red. M. Kierska-Witczak, Wrocław 2012

Analiza harmoniczna J.M. Chomińskiego, Akademia Muzyczna, w: Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis, Wrocław 2013

Creating a Mystical Musical Eschatology : Diatonic and Chromatic Dialectic in Charles Tournemire’s L’Orgue Mystique, w : Mystic Modern: The Music, Thought, and Legacy of Charles Tournemire, ed. Jennifer Donelson and Stephen Schloesser, Richmond 2014.

 

KONFERENCJE (wybrane)

Dzieła Güntera Bialasa na instrumenty klawiszone,Między Wrocławiem a Monachium, Uniwersytet Wrocławski 2008

Between Romanticism and Modernism, Ignacy Jan Paderewski’s Compositional Œuvre, Chopin & Paderewski 2010 International Conference, Loyola University, Chicago2010

Metoda analizy harmonicznej J.M. Chomińskiego, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, konferencja Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria- praxis, 2011

Romantyczna fantazja organowa – śląski „Hauptwerk”? VI Międzynarodowe Sympozjum “Liturgiczna muzyka organowa kompozytorów śląskich. Repertuar – wykonawstwo – zastosowanie”, Wrocław 2012

Liryka wokalna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle twórczości Stanisława Moniuszki. Sesja muzykologiczna: Stanisław Moniuszko i jego epoka, Kudowa Zdrój 2012

Existential act of creative freedom or striving for organic masterpiece. Charles Tournemire improvisations and written works - comparative existential and transcendental analysis, International Conference: The Aesthetics and Pedagogy of Charles Tournemire: Chant and Improvisation in the Liturgy, Duquesne University. Pittsburgh 2012

Musical latent-structures as a special type of (trans-) signs. International Conference on Music Semiotics in Memory of Prof. Raymond Monelle, University of Edinburgh 2012

Dialectics of Pandiatonicism and Chromaticism in Charles Tournemires „L’orgue mystique”  Gregorian Chant and Modern Composition for the Catholic Liturgy: Charles Tournemire's L'Orgue Mystique as Guide, Miami 2012

45. Konferencja ZKP, ,Referat pt. Muzyczna teologia Charlesa Tournemire’a i Oliviera Messiaena w kontekście semiotycznym, Nysa 2013

Fenemenologiczne i semiotyczne aspekty teorii harmonii - między systemem a znaczeniem, konferencja naukowa Sztuka kontrapunktu i harmonii, Kraków 2013

Kryteria porównawcze historycznych organów – podstawowe założenia projektu badawczego, Organy Wrocławia - budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności, Wrocław 2016

Semiotyczno-modalizacyjna analiza muzyczna – podstawy ideowe, metodologia, perspektywy badawcze, 44. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP we Wrocławiu Muzykologia bez granic – muzyka pogranicza", Wrocław 2016

Towards the comparatistic analysis of historical organ of Silesia and Gemer, Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie, Jelšava 2017

Opracowania chorału protestanckiego w śląskiej muzyce organowej XIX w. Aspekty techniczno-kompozytorskie, stylistyczne oraz warstwa symboliczna, „Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich – kształtowanie tradycji i muzyczna ekumenia”, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Muzykologii, Wrocław 2017

 

RECENZJE, SPRAWOZDANIA

Martin Schüssler, Karol Rathaus, w: „Muzyka”, Warszawa 2001

Szymański W., Interpretacja XIX-wiecznej literatury organowej na górnośląskich organach z epoki. Studium wybranych sonat Felixa Mendelssohna, Josefa Gabriela Rheinbergera, Augusta Gottfrieda Rittera, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2009, Liturgia sacra nr 37 2010

Śląska muzyka organowa XIX w. (w: Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej, t. 12, Akademia Muzyczna we Wrocławiu 2011.

Władysław Szymański, Interpretacja XIX-wiecznej literatury organowej na górnośląskich organach z epoki. Studium wybranych sonat Felixa Mendelssohna, Josefa Gabriela Rheinbergera, Augusta Gottfrieda Rittera („Liturgia sacra”, półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego)

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Benjamin Bilse-Skrzypek – Dyrygent – Kompozytor (Legnica, 7.10.2016), Ruch Muzyczny 12/2016

LINKI

- boguslawraba.academia.edu

- www.researchgate.net/profile/Bogustaw_Raba