Konferencje


Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36 Kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 29


Historia Ziemi Zachodnich i Północnych była w PRL-u często instrumentalizowana iwykorzystana w propagandzie państwowej. Dziś możemy skonstatować, że badania historyków czy socjologów poprzedziły zdecydowanie badania, które na gruncie historii sztuki nigdy w gruntowny sposób się nie odbyły.