Andrzej Kozieł, Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie. Malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte, Gliwice 2017

Znajdywane w kościołach i klasztorach, odkrywane na plebaniach i w muzealnych magazynach. Nieznane perły malarstwa doby baroku na Śląsku. Trzydzieści z nich prezentuje katalog towarzyszący wystawie zorganizowanej przez Muzeum w Gliwicach pt. Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie. Malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte. Wśród nich znalazły się nieznane wcześniej obrazy autorstwa wybitnych artystów: Michaela Willmanna, Karla Škréty Starszego, Karla Dankwarta, Johanna Claessensa, Johanna Heinricha Kynasta… Część zgromadzonych dzieł to prace nieznanych wcześniej mistrzów, którzy dzięki wysiłkom badaczy zostali wydobyci z wiekowego zapomnienia, a których dzisiaj uznajemy za jednych z najlepszych i najciekawszych malarzy, jacy działali na Śląsku w tamtym czasie. Ignaz Depée – freskant z Czeskiego Krumlowa, Johann Georg Ernst – nadworny malarz książąt oleśnickich, czy serwitor klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą we Wrocławiu, Johann Conrad Pöhl jeszcze kilka lat temu byli to kompletnie nieznani twórcy. Dziś ich dzieła mogą śmiało konkurować z pracami wielkich mistrzów malarstwa barokowego na Śląsku, dobitnie pokazując, że malarstwo na tym terenie to były nie tylko religijne i portretowe przedstawienia – jak zwykle się sądzi – lecz także znakomite obrazy o tematyce mitologicznej i rodzajowej, martwe natury i wspaniałe pejzaże.