Wzory dokumentów

 

 

Wzory formularzy i dokumentów

  • Norma Bibliograficzna MNiSW 2015 - obliczanie arkuszy wydawniczych link
  • Oświadczenie autorskie – afiliacja link
  • Oświadczenie autorskie – "multiafiliacja" link
  • Zgłoszenie publikacji do Bazy Publikacji Pracowników UWr i do PBN – artykuł w czasopiśmie link
  • Zgłoszenie publikacji do Bazy Publikacji Pracowników UWr i do PBN – książka link
  • Zgłoszenie publikacji do Bazy Publikacji Pracowników UWr i do PBN – rozdział w książce link