Pracownicy

 

 

PRACOWNICY SAMODZIELNI:

prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. em. / dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Andrzej Kozieł
prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
prof. dr hab. Waldemar Okoń, prof. em.
prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos
dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim - pracownik na urlopie naukowym
dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Piotr Oszczanowski, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Jerzy Kos, prof. em.
dr hab. Cezary Wąs, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim - pracownik na urlopie zdrowotnym
dr hab. Agata Kubala, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Małgorzata Wyrzykowska

ADIUNKCI:

dr Emilia Kiecko
dr Marek Kwaśny
dr Joanna Lubos-Kozieł
dr Agnieszka Patała
dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
dr Aleksandra Sieczkowska
dr Sylwia Świsłocka-Karwot
dr Jacek Witkowski
dr Marcin Wisłocki
dr Jakub Zarzycki
dr Karolina Zychowicz

 

 

PRACOWNICY BIBLIOTEKI:

mgr Ryszard Hołownia - bibliotekarz
mgr Izabela Magdziarczyk - bibliotekarz
mgr Adam Szeląg

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

mgr Beata Boczkowska 
mgr Sylwia Stalska