Koła naukowe

OGÓLNOPOLSKI KONGRES STUDENTÓW I DOKTORANTÓW HISTORII SZTUKI
(KRAKÓW, 10-13 X 2013) - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W imieniu Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UWr oraz doktorantów IHS UWr serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, który odbędzie się w dniach 10-13 października 2013 w Krakowie. Jest on organizowany przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ.

http://kohasz.pl/kongres2013/

Ze względu na to, że nasz Instytut może wysłać maksymalnie pięcioosobową delegację, Dyrekcja naszego instytutu, której przekażemy Wasze zgłoszenia, wybierze pięć referatów. Nie ma żadnych wymagań dotyczących szczegółów wystąpień pod względem epoki, metodologi, temat przekrojowy czy monografia etc.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 9 lipca 2013 (wtorek)
zgłoszeń zawierających:
1) imię i nazwisko,
2) rok studiów i ich stopień (licencjat, magisterskie i doktoranckie)
w roku akademickim 2012/2013,
3) adres e-mail i telefon kontaktowy,
4) imię i nazwisko promotora (jeśli temat wystąpienia jest/był
związany z pracą dyplomową)
5) tytuł wystąpienia,
6) abstrakt wystąpienia (do 500 słów),

na adres knshs.wroc@gmail.com

Jednocześnie, ze względu na czas wakacji, bardzo uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.