Doktoranci

 

mgr Barbara Andruszkiewicz

promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr

temat: Rzeźbiarze wrocławscy pierwszej połowy XX wieku

 

mgr Joanna Błoch

promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

temat: Śląska grafika portretowa w dobie baroku

 

mgr Maria Feliks

promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

temat: Transfer dzieł sztuki sakralnej z Kresów Południowo-Wschodnich na Dolny Śląsk i Opolszczyznę jako zjawisko społeczno-kulturowe

 

mgr Roksolyana Holovata 

promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr 

temat: Wpływ przemian społeczno-kulturowych na rozwój południowej części przedmieścia Halickiego we Lwowie w długim wieku XIX

 

mgr Karolina Jara

promotorka: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr

temat: Architektura i urbanistyka na Śląsku w okresie Trzeciej Rzeszy (1933–1945)

 

mgr Sylwia Krzemińska

promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz

temat: Sztuka sepulkralna na historycznym Górnym Śląsku w latach 1520-1740

 

mgr Paulina Korneluk

promotorka: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr

temat: Zamość 1772-2020 – miasto, architektura, urbanistyka, mit (temat roboczy)

 

mgr Marek Kwaśny

promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

temat: Johann Jacob Eybelwieser (1667-1744). Wrocławski malarz doby baroku

 

mgr Karolina Rojek

promotorka: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska

temat: Artivism in Latin America in the 21st century

 

mgr Agata Stasińska

promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr

temat pracy: Późnogotyckie snycerskie krucyfiksy z terenów Śląska

 

mgr Barbara Szczepańska

promotorka: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr

temat: Przypadek miasta "pomiędzy": architektura i urbanistyka powojennego Opola (temat roboczy)

 

mgr Martyna Trzaska

promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr

temat: Dom sudecki, folwark oraz inne formy gospodarstwa wiejskiego jako część dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej w okresie od XVII do początku XXI wieku

 

mgr Aurelia Zduńczyk

promotor: prof. zw. dr hab. Jan Harasimowicz

temat: Rola retabulów ołtarzowych warsztatu Cranachów w procesie formowania Wyznania augsburskiego