Struktura instytutu

 

STRUKTURA INSTYTUTU

Dyrektor: dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
Z-ca dyrektora do spraw dydaktycznych i studenckich: dr hab. Agata Kubala, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
Z-ca dyrektora do spraw naukowych: dr Agnieszka Patała

SEKRETARIAT

mgr Beata Boczkowska

mgr Sylwia Stalska

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI PRADZIEJOWEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ

Kierownik: dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Jacek Witkowski, docent w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Agnieszka Patała

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI RENESANSU I REFORMACJI

p.o. Kierownik: dr Marcin Wisłocki

prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. em.
dr hab. Agata Kubala, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Piotr Oszczanowski, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
dr Aleksandra Sieczkowska

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI I KULTURY BAROKU

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

dr Marek Kwaśny
dr hab. Małgorzata Wyrzykowska

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

Kierowniczka: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska

prof. dr hab. Waldemar Okoń, prof. em.
dr hab. Jerzy Krzysztof Kos, prof. em.
dr Joanna Lubos-Kozieł
dr Sylwia Świsłocka-Karwot
dr hab. Cezary Wąs, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Emila Kiecko
dr Jakub Zarzycki
dr Karolina Zychowicz

 

PRACOWNIA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW SZTUKI

Kierownik: dr Agnieszka Seidel-Grzesińska

PRACOWNIA BADAŃ NAD URBANISTYKĄ I ARCHITEKTURĄ NOWOCZESNĄ

Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos

BIBLIOTEKA

Kierownik: mgr Izabela Magdziarczyk
mgr Ryszard Hołownia
mgr Adam Szeląg