Studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

 

dr Małgorzata Wyrzykowska

 

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Instytut Historii Sztuki,

Zakład Historii Sztuki i Kultury Baroku

 

Uniwersytet Wrocławski

ul. Szewska 36

50-139 Wrocław

tel. +48 71 375 26 95