Anna Markowska, Natalia LL, Wrocław 2022

W serii książek „Wrocławskie środowisko artystyczne” wydawanej przez Akademię Sztuki Pięknych we Wrocławiu ukazała się publikacja Natalia LL autorstwa Anny Markowskiej. Jej tematem jest sztuka najsłynniejszej wrocławskiej artystki w dziejach miasta.

Książka miała zostać wręczona Natalii LL na uroczystości nadania artystce doktoratu honoris causa wrocławskiej ASP, która planowana była podczas inauguracji nowego roku akademickiego w październiku 2022. Artystka nie doczekała ceremonii, zmarła w sierpniu br.

Dyplom doktorski odebrał prezes fundacji jej imienia, a prof. Markowska wygłosiła wykład Kilka pomysłów na żywą sztukę, w którym wpisała twórczość Natalii LL w światowy kontekst artystyczny.