Atlas historyczny miast polskich t. IV: Śląsk, z. 7: Milicz, red. Rafał Eysymontt, Wrocław 2017

Rafał Eysymontt-Wprowadzenie
Marta Młynarska-Kaletynowa-Położenie
Justyna Kolenda-Przeszłość wczesnośredniowieczna
Marta Młynarska-Kaletynowa-Terytorium milickie
Aleksander Paroń-Dynamika rozwoju ośrodka w średniowieczu
Rafał Eysymontt-Milicz w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym
Rafał Eysymontt, Łukasz Krzywka-Pożary i odbudowa miasta w wieku XIX 
Rafał Eysymontt-Miasto w okresie międzywojennym i powojennym
Małgorzata Chorowska-Zamek w Miliczu - siedziba biskupa, księcia, rycerza
Bibliografia
Rafał Eysymontt-Mapy, plany i ilustracje