Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. IV: Województwo wrocławskie (dolnośląskie), z. 1, cz. 2: Syców, Międzybórz i okolice, red. Jan Harasimowicz, Warszawa 2018

Materiał inwentaryzatorski, prezentowany w niniejszej publikacji, nie został uwzględniony w zeszycie 1 tomu IV serii nowej "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce", wydanym w 1983 roku i poświęconym większej części dzisiejszego powiatu oleśnickiego: Oleśnicy, Bierutowowi i okolicom. Powodem tego była przynależność miast i gmin Międzybórz i Syców oraz gminy Dziadowa Kłoda do ówczesnego województwa kaliskiego. Od czasu reformy administracyjnej w 1999 obszar ten należy ponownie do województwa dolnośląskiego – jako część powiatu oleśnickiego. Nie objęła go zatem ani inwentaryzacja województwa wrocławskiego w granicach z lat 1975 1998, ani inwentaryzacja województwa poznańskiego sprzed 1975, a w szczególności zeszyt 7 tomu V "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce", obejmujący powiat kępiński, który ukazał się w 1958. Część 2 zeszytu 1 tomu IV serii nowej "Katalogu" jest zatem uzupełnieniem i merytorycznym scaleniem inwentaryzacji, która objęła swoim zasięgiem historyczne ziemie śląskie leżące przy granicy z Wielkopolską, położone na terenie ukształtowanego w późnym średniowieczu wolnego państwa stanowego Syców, a następnie w l. 1741 1975 powiatu sycowskiego. W tomie uwzględniono obiekty zabytkowe zlokalizowane w 44 miejscowościach, w tym w dwóch miastach (Syców i Międzybórz), od średniowiecza po 2. poł. XX w.