Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. IV: Województwo wrocławskie (dolnośląskie), z. 7: Powiat trzebnicki, red. Jan Harasimowicz, Warszawa 2018

Podstawą publikacji był projekt badawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2012-2018. Inwentaryzacja objęła zabytki architektury i sztuk plastycznych od średniowiecza do połowy XX wieku na terenie miast i gmin Oborniki Śląskie, Prusice i Trzebnica oraz gmin wiejskich Wisznia Mała i Zawonia: łącznie 120 miejscowości, w tym trzy miasta i dwa byłe miasta (Strupina i Uraz). Obszar objęty inwentaryzacją położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia i charakteryzuje się dużym nasyceniem obiektów zabytkowych, sakralnych i świeckich. Ideowym centrum tego regionu był od początku XIII wieku klasztor cysterek w Trzebnicy, ufundowany przez księcia Henryka I Brodatego i jego żonę Jadwigę, ogłoszoną świętą. Jej grób w bazylice trzebnickiej stał się jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego na Śląsku i był tłumnie odwiedzany przez pielgrzymów. Dla klasztoru trzebnickiego pracowali liczni wybitni artyści, czego dowodem jest zarówno jego architektura, wyposażenie i wystrój, jak i zgromadzone w nim dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego. Zostały one po raz pierwszy kompleksowo zinwentaryzowane i opracowane.

Dziedzictwo kulturowe objętego publikacją obszaru nie ogranicza się jednak do dawnego klasztoru cysterek w Trzebnicy. Z uwagi na opowiedzenie się dużej części mieszkańców regionu, w tym poddanych klasztoru, po stronie reformacji, powstało tu kilka interesujących kościołów ewangelickich z bogatym wyposażeniem. Nie brak również godnych uwagi pałaców i dworów, a także zabytkowych budynków folwarcznych. Szczególną wartość przedstawia dobrze zachowany zespół budynków szpitalno-uzdrowiskowych w Obornikach Śląskich, uzupełniony licznymi pięknymi willami rozmieszczonymi wzdłuż zadrzewionych ulic.