Romuald Kaczmarek, Wojciech Mrozowicz, W kręgu średniowiecznych iluminowanych psałterzy śląskich. Europejska sztuka książki w pełnym blasku, Pelplin - Wrocław 2019

Publikacja towarzyszyła wystawie średniowiecznych psałterzy śląskich, Ma za zadanie ukazanie wybitnych osiągnięć śląskiej sztuki książki z odwołaniem do wybranych oryginalnych kodeksów średniowiecznych z bogatej kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Sięgnięto przede wszystkim do przepięknie iluminowanych rękopisów powstałych w śląskich skryptoriach klasztornych, głównie psałterzy oraz innych ksiąg liturgicznych i modlitewników, w których zdobieniach splatają się wpływy najlepszych szkół południowej i zachodniej Europy z miejscowymi doświadczeniami.

Prawdziwą perłą w śląskiej spuściźnie rękopiśmiennej jest Psałterz wrocławski ze zbiorów Fritzwilliam Museum w Cambridge. Powstał on około 1265 r. w skryptorium klasztoru Cystersów w Lubiążu, na zamówienie śląskiej rodziny piastowskiej. Ostatnio szwajcarskie Wydawnictwo Quaternio udostępniło Psałterz wrocławski w postaci podobizny oryginału, którą również można oglądać na wystawie.

Tak niezwykły Psałterz wrocławski, jak i pozostałe przedstawiane kodeksy, to znakomite świadectwa wysokiego poziomu kultury książki na średniowiecznym Śląsku, która lśni tutaj pełnym blaskiem.