Verbum Domini manet in æternum: protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie, red. Jan Harasimowicz, Urszula Bończuk-Dawidziuk, Anna Michalska, Wrocław 2017

Katalog towarzyszący wystawie w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego pokazującej wybrane protestanckie koś-cioły z terenu Austrii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Badania nad architektonicznym dziedzictwem reformacji w Europie nie były dotąd prowadzone w sposób systematyczny, a jedyną próbę syntezy podjęto ponad sto lat temu. Przypadające w 2017 r. 500-lecie reformacji jest dobrą okazją do zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez zespół pracowników i doktorantów Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji UWr.