Wojciech Zubala. Kiedy coraz mniej znaczy coraz więcej. Porządki chaosu, red. Sylwia Świsłocka-Karwot, Warszawa 2018

Cechą charakterystyczną twórczości Wojciecha Zubali są jej koincydencje z neowangardowymi poszukiwaniami z obszaru strukturalizmu oraz sztuki konkretnej. W aspekcie formalnym – można uznać autora prac za syntetycznego konkretystę. W sferze treściowej – za egzystencjalistę.

Publikacja stanowi katalog towarzyszący wystawie prac Wojciecha Zubali. Zawiera on tekst porządkujący historię twórczości, kalendarium opatrzone wypowiedziami samego artysty, dokumentację dotychczasowego dorobku artysty oraz wszystkie dzieła prezentowane na wystawie.