przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-22-SPWSK-ADzArch Analiza dzieła architektury Instytut Historii Sztuki
2. 22-22-SPWSK-ADzMal Analiza dzieła malarstwa Instytut Historii Sztuki
3. 22-22-SPWSK-ADzRzezb Analiza dzieła rzeźby Instytut Historii Sztuki
4. 22-22-SPWSK-ADzSztW Analiza dzieła sztuki współczesnej Instytut Historii Sztuki
5. 22-22-SPWSK-ATDzSzt Analiza treści dzieła sztuki Instytut Historii Sztuki
6. 22-HS-Eras-ACCE Art and Culture in Central Europe around 1900 Instytut Historii Sztuki
7. 22-22-PSWMD-P-DoDzW Dokumentacja dziedzictwa wielokulturowego Instytut Historii Sztuki
8. 22-22-PSWMD-P-DAdZab Dokumentacja i administrowanie zabytkiem w kolekcji i poza nią Instytut Historii Sztuki
9. 22-HS-S2-DokKon Dokumentalistyka konserwatorska Instytut Historii Sztuki
10. 22-HS-S2-DokKonser1 Dokumentalistyka konserwatorska 1 Instytut Historii Sztuki
11. 22-HS-SM-DokKons1 Dokumentalistyka konserwatorska 1 Instytut Historii Sztuki
12. 22-HS-SM-DokKons2 Dokumentalistyka konserwatorska 2 Instytut Historii Sztuki
13. 22-HS-S2-DokKonser2 Dokumentalistyka konserwatorska 2 Instytut Historii Sztuki
14. 22-22-PSWMD-P-DzKWI Dziedzictwo kulturowe w Internecie - dobre praktyki Instytut Historii Sztuki
15. 22-HS-S2-DzMySz Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki
16. 22-HS-SM-DzMysSzt Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki
17. 22-HS-SM-DzMysSztuc Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki
18. 22-22-SPWSK-DzMoSzt Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki
19. 22-HS-S1-EgLic Egzamin licencjacki Instytut Historii Sztuki
20. 22-HS-SM-Fakultet Fakultet Instytut Historii Sztuki
21. 22-HS-SM-Fakultet1 Fakultet 1 Instytut Historii Sztuki
22. 22-HS-S2-Fakultet1 Fakultet 1 Instytut Historii Sztuki
23. 22-HS-SM-Fakultet2 Fakultet 2 Instytut Historii Sztuki
24. 22-HS-S1-Fakultet2 Fakultet 2 Instytut Historii Sztuki
25. 22-HS-S2-Fakultet2 Fakultet 2 Instytut Historii Sztuki
26. 22-HS-S1-Fakultet3 Fakultet 3 Instytut Historii Sztuki
27. 22-HS-S2-Fakultet3 Fakultet 3 Instytut Historii Sztuki
28. 22-HS-W1-HiDoAr1 Historia doktryn artystycznych 1 Instytut Historii Sztuki
29. 22-HS-W1-HiDoAr2 Historia doktryn artystycznych 2 Instytut Historii Sztuki
30. 22-HS-S1-HisFil Historia filozofii Instytut Historii Sztuki