Odpłatność

ZARZĄDZENIE Nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 219/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

ZARZĄDZENIE Nr 179/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 84/2019

ZARZĄDZENIE Nr 170/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 93/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 93/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2022
Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 93/2022

 

ZARZĄDZENIE Nr 140/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Ordinance No. 22_2021 on the fees for educational services provided in 2021/22

ZARZĄDZENIE Nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Ordinance No. 137_2019 on amending the Ordinance No. 84_2019  on charging fees for the provision of educational services and the terms and conditions of waiver of the fees

ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami - tekst ujednolicony)

Ordinance No. 84_2019 regarding charges for the provision of academic services and terms and conditions of waiver of fees