Rekrutacja - informacje

Ważne informacje:

application/pdf UCHWAŁA NR 92/2020 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

application/pdf UCHWAŁA NR 93/2020 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

application/pdf ZARZĄDZENIE Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022