2016

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 stycznia 2016 r.:
Uchwała nr 1/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Ewelinie Mikołajczak
Uchwała nr 1a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Ewelinie Mikołajczak
Uchwała nr 1b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Ewelinie Mikołajczak
Uchwała nr 2/2016 w sprawie zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego Pani mgr Agnieszki Suskiej
Uchwała nr 3/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktrorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Dominikowi Figiel
Uchwała nr 3a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr. Dominika Figiel
Uchwała nr 3b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Dominika Figiel
Uchwała nr 3c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Dominika Figiel
Uchwała nr 3d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Dominika Figiel
Uchwała nr 4/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktrorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandrze Kil-Matlak
Uchwała nr 4a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandrze Kil-Matlak
Uchwała nr 4b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandrze Kil-Matlak
Uchwała nr 4c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandrze Kil-Matlak
Uchwała nr 5/2016 w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego przewodu doktorskiego Pana mgr Tomasza Borewicza
Uchwała nr 6/2016 w sprawie przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów dr hab. Mirosławowi Masojciowi
Uchwała nr 7/2016 w sprawie przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów dr Małgorzacie Włodarczyk
Uchwała nr 8/2016 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Dragon na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 9/2016 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Gulanowskiego na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 10/2016 w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Mohra na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 11/2016 w sprawie dr. Marcina Maciejewskiego na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 12/2016 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Siemież na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 13/2016 w sprawie powołania dr hab. Justyny Baron na stanowisko kieronika Zakładu Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza
Uchwała nr 14/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016 - 2020
Uchwała nr 15/2016 w sprawie wyrażenia poparcia na przekształcenie oraz rozszerzenie katalogu jednostek współpracujących z Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywindualnych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 16/2016 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017
Uchwała nr 17/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w punktach ECTS na Studniach Podyplomowych "Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodziezy"
Uchwała nr 18/2016 w sprawie zmian w planach studiów pedagogiki pierwszego i drugiego stponia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Uchwała nr 19/2016 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr. Kamila Wełny
Uchwała nr 20/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 21/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 w Instytycie Pedagogiki
Uchwała nr 22/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 w Instytycie Psychologii
Uchwała nr 23/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 w Instytycie Historycznym
Uchwała nr 24/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 w Katedrze Etnologii i Antropologii
Uchwała nr 25/2016 w sprawie zatwierdzenia protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 grudnia 2015 r.
Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 luty 2016 r.:
Uchwała nr 26a/2016 w sprawie przyznania stypendium naukowego mgr Annie Oleszkiewicz dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 26b/2016 w sprawie przyznania stypendium naukowego dr Aleksandrze Paradowskiej dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 26c/2016 w sprawie przyznania stypendium naukowego dr. Wojciechowi Szymańskiemu dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 27/2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Mrozowicza
Uchwała nr 28/2016 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów historii sztuki dotyczącej korekty w nezewnictwie modułów zajęć i przypisanych tym zajęciom punktów ECTS od roku akademickiego 2015/2016
Uchwała nr 29/2016 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów European Cultures w semestrze letnim 2015/2016
Uchwała nr 30/2016 w sprawie jednorazowej zmiany do programu studiów Cultural Communication w semestrze letnim 2015/2016
Uchwała nr 31/2016 w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów - Interdyscyplinarne Studia Europejskie
Uchwała nr 32/2016 w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia niestacjonarne Etnologii i Antropologii Kulturowej w roku akademickim 2017
Uchwała nr 33/2016 w sprawie ustalenia wysokości rocznych opłat za studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych na rok akademicki 2017
Uchwała nr 34/2016 w sprawie zatrnudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 35/2016 w sprawie zatrnudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 36/2016 w sprawie zatrnudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 37/2016 w sprawie upoważnienia Dziekana do wyspępowania z wnioskiem do Rektora o zwiększenie wynagrodzeń nauczycielom akademickim
Uchwała nr 38/2016 w sprawie zatwierdzenia protokól z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27 stycznia 2016 r.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 30 marca 2016 r.:
Uchwała nr 39/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Marcinkiewicz-Wilk
Uchwała nr 39a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Marcinkiewicz-Wilk
Uchwała nr 40/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim oraz korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Oleszkowicz
Uchwała nr 40a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Oleszkowicz
Uchwała nr 41/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Alicji Rekść
Uchwała nr 41a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie Pani mgr Alicji Rekść
Uchwała nr 41b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie Pani mgr Alicji Rekść
Uchwała nr 41c/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie Pani mgr Alicji Rekść
Uchwała nr 41d/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie Pani mgr Alicji Rekść
Uchwała nr 42/2016 w sprawie zgłoszenia prof. dr hab. Włodzimierza Suleji na członka Komitetu Polityki Naukowej
Uchwała nr 43/2016 w sprawie przyznania stypendium naukowego mgr Ewie Liswoskiej dla wybitnych młodych naukowców
Uchwała nr 44/2016 w sprawie powołania dr hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr na przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Uchwała nr 45/2016 w sprawie ustalenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów
Uchwała nr 46/2016 w sprawie zatwierdzenia protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 lutego 2016 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
Uchwała nr 47/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Grzegorzowi Pajestce
Uchwała nr 48/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Anny Józefowskiej
Uchwała nr 48a/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Józefowskiej
Uchwała nr 48b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Józefowskiej w zakresie dyscypliny podstawowej
Uchwała nr 48c/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Anny Józefowskiej
Uchwała nr 48d/2016 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej
Uchwała nr 49/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Stanisława Szupieńko
Uchwała nr 49a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr Stanisława Szupieńko
Uchwała nr 50/2016 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Patryka Chudzika
Uchwała nr 51/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani mgr Jowity Gromysz
Uchwała nr 51a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Jowity Gromysz
Uchwała nr 51b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Jowity Gromysz
Uchwała nr 51c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Jowity Gromysz
Uchwała nr 51d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Jowity Gromysz
Uchwała nr 52/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa Pani Adriannie Zycha-Gurdek
Uchwała nr 52a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani Adriannie Zycha-Gurdek
Uchwała nr 52b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani Adriannie Zycha-Gurdek
Uchwała nr 52c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani Adriannie Zycha-Gurdek
Uchwała nr 52d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani Adriannie Zycha-Gurdek
Uchwała nr 52e/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani Adriannie Zycha-Gurdek
Uchwała nr 53/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani mgr Agnieszki Sabiniewicz
Uchwała nr 53a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agnieszki Sabiniewicz
Uchwała nr 53b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Agnieszki Sabiniewicz
Uchwała nr 53c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Agnieszki Sabiniewicz
Uchwała nr 53d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego Pani mgr Agnieszki Sabiniewicz
Uchwała nr 54/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej
Uchwała nr 54a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej
Uchwała nr 54b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej
Uchwała nr 54c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej
Uchwała nr 54d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej
Uchwała nr 55/2016 w sprawie wyboru kandydatów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała nr 56/2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Elżbiety Kościk na stanowisku profesora zwyczajnego
Uchwała nr 57/2016 w sprawie zatrudnienia dr Tomasza Chmielewskiego na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 58/2016 w sprawie powołania dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak na Kierownika Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Uchwała nr 59/2016 w sprawie zamiany struktury Zakładów w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 60/2016 w sprawie utworzenia w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych, Pracowni Metodologii Badań nad Edukacją
Uchwała nr 61/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w programach studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale
Uchwała nr 62/2016 w sprawie zmian w programie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych w ramach indywidualnego programu studiów
Uchwała nr 63/2016 w sprawie kontynuowania studiów doktoranckich w ramach indywidualnego programu studiów przez mgr. Tomasza Pełecha
Uchwała nr 64/2016 w sprawie nie udzielenia poparcia na utworzenie w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Kształcenia na Odległość
Uchwała nr 65/2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2016 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 1 czerwca 2016 r.:

Uchwała nr 66/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani dr Joannie Miklaszewskiej
Uchwała nr 67/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marii Morawieckiej
Uchwała nr 67a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Marii Morawieckiej
Uchwała nr 68/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Alicji Rekść
Uchwała nr 68a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Alicji Rekść
Uchwała nr 69/2016 w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim Pani mgr Iwony Morozow
Uchwała nr 70/2016 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pana Waldemara Białacha
Uchwała nr 71/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani mgr Liliany Kołodziejczak
Uchwała nr 71a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Liliany Kołodziejczak
Uchwała nr 71b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Liliany Kołodziejczak
Uchwała nr 71c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Liliany Kołodziejczak
Uchwała nr 71d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Liliany Kołodziejczak
Uchwała nr 72/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joanny Anioł
Uchwała nr 72a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Joanny Anioł
Uchwała nr 72b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Joanny Anioł
Uchwała nr 72c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Joanny Anioł
Uchwała nr 73/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Kai Koronkiewicz
Uchwała nr 73a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Kai Koronkiewicz
Uchwała nr 73b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Kai Koronkiewicz
Uchwała nr 73c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Kai Koronkiewicz
Uchwała nr 73d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Kai Koronkiewicz
Uchwała nr 74/2016 w sprawie wszczecia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Zofii Reznik
Uchwała nr 74a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Zofii Reznik
Uchwała nr 74b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Zofii Reznik
Uchwała nr 74c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Zofii Reznik
Uchwała nr 75/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Annie Baka
Uchwała nr 75a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Annie Baka
Uchwała nr 75b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Annie Baka
Uchwała nr 75c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Annie Baka
Uchwała nr 75d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Annie Baka
Uchwała nr 76/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Bartłomieja Szprycha
Uchwała nr 76a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr. Bartłomieja Szprycha
Uchwała nr 76b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr. Bartłomieja Szprycha
Uchwała nr 76c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr. Bartłomieja Szprycha
Uchwała nr 76d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pana mgr. Bartłomieja Szprycha
Uchwała nr 77/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Mateusza Sikory
Uchwała nr 77a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr. Mateusza Sikory
Uchwała nr 77b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr. Mateusza Sikory
Uchwała nr 77c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr. Mateusza Sikory
Uchwała nr 77d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pana mgr. Mateusza Sikory
Uchwała nr 78/2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Sorokowskiego
Uchwała nr 79/2016 w sprawie zatrudnienia dr Agaty Gabiś
Uchwała nr 80/2016 w sprawie zatrudnienia dr Ewy Lisowskiej
Uchwała nr 81/2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego
Uchwała nr 82/2016 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Anny Michalskiej
Uchwała nr 83/2016 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Pedagogiki Społecznej
Uchwała nr 84/2016 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich
Uchwała nr 85/2016 w sprawie korekty programu studiów historii sztuki
Uchwała nr 86/2016 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Katarzynie Durniat
Uchwała nr 87/2016 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr magdalenie Żurko
Uchwała nr 88/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów w Instytucie Psychologii do prowadzenia seminariów magisterskich
Uchwała nr 89/2016 w sprawie upoważnienia dr małgorzaty Wyrzykowskiej do recenzowania prac licencjackich
Uchwała nr 90/2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 29 czerwca 2016 r.:

Uchwała nr 91/2016 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Andrzejowi Tuchowskiemu prof. UZ.

Uchwała nr 92/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Anna Józefowska

Uchwała nr 93/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Grzegorza Joachimiaka

Uchwała nr 93a/2016 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr. Grzegorza Joachimiaka

Uchwała nr 93b/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr. Grzegorza Joachimiaka

Uchwała nr 94/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Dawida Sycha

Uchwała nr 94a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr. Dawida Sycha

Uchwała nr 95/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marzeny Możdżyńskiej

Uchwała nr 95a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Marzeny Możdżyńskiej

Uchwała nr 95b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Marzeny Możdżyńskiej

Uchwała nr 96/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Małgorzaty Buchla

Uchwała nr 96a/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Małgorzaty Buchla

Uchwała nr 96b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Małgorzaty Buchla

Uchwała nr 97/2016 w sprawie wyznaczenia egzaminatorów wchodzących w skład komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w kadencji 2016-2020

Uchwała nr 98/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Łukasza Zgierskiego

Uchwała nr 98a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr. Łukasza Zgierskiego

Uchwała nr 98b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr. Łukasza Zgierskiego

Uchwała nr 98c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr. Łukasza Zgierskiego

Uchwała nr 98d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pana mgr. Łukasza Zgierskiego

Uchwała nr 99/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Alicji Ryczkowskiej

Uchwała nr 99a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Alicji Ryczkowskiej

Uchwała nr 99b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Alicji Ryczkowskiej

Uchwała nr 99c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Alicji Ryczkowskiej

Uchwała nr 99d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Alicji Ryczkowskiej

Uchwała nr 100/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Marka Kwaśny

Uchwała nr 100a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr. Marka Kwaśny

Uchwała nr 100b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr. Marka Kwaśny

Uchwała nr 100c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr. Marka Kwaśny

Uchwała nr 100d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pana mgr. Marka Kwaśny

Uchwała nr 101/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Justyny Chodasewicz

Uchwała nr 101a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Justyny Chodasewicz

Uchwała nr 101b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Justyny Chodasewicz

Uchwała nr 101c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Justyny Chodasewicz

Uchwała nr 101d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Justyny Chodasewicz

Uchwała nr 102/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Marzeny Gmiterek

Uchwała nr 102a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Marzeny Gmiterek

Uchwała nr 102b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Marzeny Gmiterek

Uchwała nr 102c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Marzeny Gmiterek

Uchwała nr 102d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Marzeny Gmiterek

Uchwała nr 103/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agnieszki Janik

Uchwała nr 103a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agnieszki Janik

Uchwała nr 103b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Agnieszki Janik

Uchwała nr 103c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Agnieszki Janik

Uchwała nr 103d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Agnieszki Janik

Uchwała nr 104/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Edyty Sokołowskiej

Uchwała nr 104a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Edyty Sokołowskiej

Uchwała nr 104b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Edyty Sokołowskiej

Uchwała nr 104c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Edyty Sokołowskiej

Uchwała nr 104d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Edyty Sokołowskiej

Uchwała nr 105/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Kamila Serwatka

Uchwała nr 105a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr. Kamila Serwatka

Uchwała nr 105b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr. Kamila Serwatka

Uchwała nr 105c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr. Kamila Serwatka

Uchwała nr 105d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pana mgr. Kamila Serwatka

Uchwała nr 106/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Eweliny Kowalczyk

Uchwała nr 106a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Eweliny Kowalczyk

Uchwała nr 106b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Eweliny Kowalczyk

Uchwała nr 106c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Eweliny Kowalczyk

Uchwała nr 107/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Bartosza Myśleckiego

Uchwała nr 107a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr. Bartosza Myśleckiego

Uchwała nr 107b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr. Bartosza Myśleckiego

Uchwała nr 107c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr. Bartosza Myśleckiego

Uchwała nr 107d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pana mgr. Bartosza Myśleckiego

Uchwała nr 108/2016 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Kingi Winnickiej

Uchwała nr 108a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Kingi Winnickiej

Uchwała nr 108b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Kingi Winnickiej

Uchwała nr 108c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Kingi Winnickiej

Uchwała nr 109/2016 w sprawie wyboru kandydatów na członków do Rady Naukowej Centrum Nauki

Uchwała nr 110/2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Grzegorza Straucholda

Uchwała nr 111/2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jacka Piotrowskiego

Uchwała nr 112/2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Ruchniewicz

Uchwała nr 113/2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Oszczanowskiego

Uchwała nr 114/2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Roberta Klementowskiego

Uchwała nr 115/2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jarosława Syrnyka

Uchwała nr 116/2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Marii Straś-Romanowskiej prof. UWr

Uchwała nr 117/2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty Rybczyńskiej - Abdel Kawy

Uchwała nr 118/2016 w sprawie zatrudnienia dr Martyny Pryszmont-Ciesielskiej

Uchwała nr 119/2016 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Golonki-Legut

Uchwała nr 120/2016 w sprawie zatrudnienia dr Sylwii Rodak

Uchwała nr 121/2016 w sprawie zatrudnienia dr. Arakdiusza Wojtyły

Uchwała nr 122/2016 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Drzazgi

Uchwała nr 123/2016 w sprawie zatrudnienia mgr Edyty Mituły

Uchwała nr 124/2016 w sprawie powołania kierowników studiów doktoranckich w kadencji 2016-2020

Uchwała nr 125/2016 w sprawie uruchomienia Pracowni Historii Kultury Staropolskiej i jej Dziedzictwa

Uchwała nr 126/2016 w sprawie powołania na funkcję kierowników Zakładów i Pracowni w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 127/2016 w sprawie powołania na funkcję kierowników Zakładów w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 128/2016 w sprawie powołania na funkcję kierowników Zakładów w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 129/2016 w sprawie powołania na funkcję kierowników Zakładów w Instytucie Historii Sztuki

Uchwała nr 130/2016 w sprawie powołania na funkcję kierowników Zakładów i Pracowni Instytutu Historycznego

Uchwała nr 131/2016 w sprawie powołania na funkcję kierowników Zakładów w Instytucie Muzykologii

Uchwała nr 132/2016 w sprawie powołania na funkcję kierowników Zakładów w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 133/2016 w sprawie powołania Kierowników Studiów Podyplomowych w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 134/2016 w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej

Uchwała nr 135/2016 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów

Uchwała nr 136/2016 w sprawie zmian w indywidualnym programie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych mgr. Tomasza Pełcha oraz mgr. Piotra Głogowskiego

Uchwała nr 137/2016 w sprawie dokonania zmiany w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo

Uchwała nr 138/2016 w sprawie modyfikacji programu Podyplomowych Studiow "Psychlogia Zarządzania"

Uchwała nr 139/2016 w sprawie zastąpienia od roku akademickiego 2017 w programie Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce i Kulturze "Konsultacji" przedmiotem "Seminarium"

Uchwała nr 140/2016 w sprawie Udzielenia urlopu naukowego prof. dr. hab. Krzysztofowi Ruchniewicziowi

Uchwała nr 141/2016 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Grzegorzowi Hryciukowi prof. Uwr

Uchwała nr 142/2016 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Barbarze Techmańskiej
Uchwała nr 143/2016 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Agnieszce Przybył

Uchwała nr 144/2016 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 145/2016 w sprawie upoważnienia dr Sylwii Świsłockiej-Karwat oraz dr. Andrzeja Jarosza

Uchwała nr 146/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, seminarium magisterskiego, licencjackiego oraz recenzowania prac magisterskich i licencjackich w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 147/2016 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego

Uchwała nr 148/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w roku akademickim 2017 w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 149/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w roku akademickim 2017 w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 150/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w roku akademickim 2017 na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Pedagogiki

Uchwała nr 151/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w roku akademickim 2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 152/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w roku akademickim 2017 w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 153/2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 1 czerwca 2016 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 września 2016 r.:

Uchwała nr 154/2016 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Andrzejowi Tuchowskiemu
Uchwała nr 155/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Annie Oleszkowicz
Uchwała nr 156/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Nomejko
Uchwała nr 156a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Agnieszki Nomejko
Uchwała nr 157/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim i korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Wioletty Muras
Uchwała nr 157a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Wioletty Muras
Uchwała nr 158/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Jolanty Kowalskiej
Uchwała nr 158a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Jolanty Kowalskiej
Uchwała nr 158b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Jolanty Kowalskiej
Uchwała nr 158c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Jolanty Kowalskiej
Uchwała nr 158d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Jolanty Kowalskiej
Uchwała nr 159/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agnieszki Sozaskiej-Ławniczak
Uchwała nr 159a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agnieszki Sozaskiej-Ławniczak
Uchwała nr 159b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Agnieszki Sozaskiej-Ławniczak
Uchwała nr 159c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Agnieszki Sozaskiej-Ławniczak
Uchwała nr 159d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Agnieszki Sozaskiej-Ławniczak
Uchwała nr 160/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani mgr Agnieszki Szerląg
Uchwała nr 160a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agnieszki Szerląg
Uchwała nr 160b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Agnieszki Szerląg
Uchwała nr 160c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Agnieszki Szerląg
Uchwała nr 160d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Agnieszki Szerląg
Uchwała nr 161/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani mgr Tatiany Kopciał
Uchwała nr 161a/2016 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Tatiany Kopciał
Uchwała nr 161b/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Tatiany Kopciał
Uchwała nr 161c/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Tatiany Kopciał
Uchwała nr 161d/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Tatiany Kopciał
Uchwała nr 162/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 163/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 164/2016 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Liliany Kołodziejczak
Uchwała nr 165/2016 w sprawie realizowania przewodu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Adamczyk w ramach porozumiewania z uczelnią zagraniczną
Uchwała nr 166/2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Mirosława Kocura
Uchwała nr 167/2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty Wolskiej
Uchwała nr 168/2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Pełczyńskiego
Uchwała nr 169/2016 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Uzar- Szcześniak
Uchwała nr 170/2016 w sprawie zatrudnienia dr Emilii Olejnik-Krupa
Uchwała nr 171/2016 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Kłosowskiego
Uchwała nr 172/2016 w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Nomejko
Uchwała nr 173/2016 w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Żelwetro
Uchwała nr 174/2016 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Małczyńskiego
Uchwała nr 175/2016 w sprawie powierzenia dr hab. Marii Straś-Romanowskiej prof. UWr funkcji Kierownika Zakładu Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 176/2016 w sprawie powierzenia dr hab. Dorocie Rybczyńskiej Abdel-Kawy prof. UWr funkcji Kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 177/2016 w sprawie powierzenia dr. Arkadiuszowi Wojtyle funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych Wiedza o Sztuce i Kulturze
Uchwała nr 178/2016 w sprawie powierzenia dr Elżbiecie Jezierskiej-Wiejak funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 179/2016 w sprawie powierzenia dr Joannie Malinowskiej funkcji Kierownika Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 180/2016 w sprawie powierzenia dr Jagodzie Stompór-Świderskiej funkcji Kierownika Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 181/2016 w sprawie powołania redaktorów serii wydawniczych publikowanych na Wydziale
Uchwała nr 182/2016 w sprawie wyboru kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Uchwała nr 183/2016 w sprawie przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Pani Magdzie Wieteskiej
Uchwała nr 184/2016 w sprawie dokonania zmian w programie studiów licencjackich European Cultures
Uchwała nr 185/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów z zakresu historii sztuki
Uchwała nr 186/2016 w sprawie zmiany w programie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku muzykologia
Uchwała nr 187/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów w Instytucie Psychologii do prowadzenia wykładów
Uchwała nr 188/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 189/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów w Instytucie Historii Sztuki do prowadzenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych seminariów licencjackich, magisterskich oraz wykładów
Uchwała nr 190/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów i przyjmowania egzaminów kierunkowych na studiach licencjackich i magisterskich w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 191/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, seminariów licencjackich oraz recenzowania prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 192/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów oraz recenzowania prac licencjackich i magisterskich w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 193/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w roku akademickim 2017 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 194/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w roku akademickim 2017 w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 195/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w roku akademickim 2017 w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 196/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w roku akademickim 2017 w Instytucie Historycznym

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 października 2016 r.:

Uchwała nr 198/2016 w sprawie wyznaczenia terminu powtórzenia kolokwium habilitacyjnego dr Barbary Murawskiej
Uchwała nr 199/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Aleksandrze Marcinkiewicz-Wilk
Uchwała nr 200/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Ewelinie Mikołajczak
Uchwała nr 201/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Maria Morawiecka
Uchwała nr 202/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Wroneckiej
Uchwała nr 202a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Aleksandry Wroneckiej
Uchwała nr 202b/2016 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Wroneckiej
Uchwała nr 203/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Izabeli Gomułki
Uchwała nr 203a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Izabeli Gomułki
Uchwała nr 204/2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Łosia
Uchwała nr 205/2016 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleszkowicz
Uchwała nr 206/2016 w sprawie dr Emilii Kiecko
Uchwała nr 207/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium licencjackiego oraz recenzowania prac licencjackich w Instytucie Historii Sztuki
Uchwała nr 208/2016 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium licencjackiego oraz recenzowania prac licencjackich w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 209/2016 w sprawie udzielenia urlopu naukowego prof. dr. hab. Borysowi Paszkiewiczowi
Uchwała nr 210/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze zimowym dr. Grzegorza Joachimiaka
Uchwała nr 211/2016 w sprawie zatrudnienia dr. Wojciecha Kucharskiego
Uchwała nr 212/2016 w sprawie ponownego przekazania uchwały Rady Wydziału o obniżenie pensum dla nauczycieli akademickich Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 213/2016 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 29 czerwca i 28 września 2016 roku.

 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 listopada 2016 r.:

Uchwała nr 214/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr. Dawidowi Sych
Uchwała nr 215/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr. Grzegorzowi Jaochimiak
Uchwała nr 216/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr. Stanisławowi Szupieńko
Uchwała nr 217/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Iwonie Morozow
Uchwała nr 218/2016 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Marii Morawieckiej
Uchwała nr 219/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Urbanowicz
Uchwała nr 220/2016 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów Panu mgr. Jakubowi Mazurowi
Uchwała nr 221/2016 w sprawie likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 222/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr. Marka Stankiewicza
Uchwała nr 223/2016 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.10.2016 roku
Uchwała nr 224/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani dr Barbarze Katarzynie Murawskiej

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 14 grudnia 2016 r.:

Uchwała nr 225/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Alicji Rekść
Uchwała nr 226/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Marzenie Możdżyńskiej
Uchwała nr 227/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Zuzanny Siwek
Uchwała nr 227a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Zuzanny Siwek
Uchwała nr 228/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Bursiewicz
Uchwała nr 228a/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Bursiewicz
Uchwała nr 228b/2016 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Natalii Bursiewicz
Uchwała nr 229/2016 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Urbanowicz
Uchwała nr 230/2016 w sprawie powołania przedstawicieli Wydziału do komisji senackich
Uchwała nr 231/2016 w sprawie likwidacji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych
Uchwała nr 232/2016 w sprawie przeniesienia Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych do Instytutu Historycznego
Uchwała nr 233/2016 w sprawie likwidacji jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika
Uchwała nr 234/2016 w sprawie likwidacji jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia
Uchwała nr 235/2016 w sprawie likwidacji jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia sztuki
Uchwała nr 236/2016 w sprawie likwidacji jednolitych studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo
Uchwała nr 237/2016 w sprawie likwidacji profilu praktycznego na kierunku pedagogika
Uchwała nr 238/2016 w sprawie uproszczenia procedury rekrutacyjnej na kierunku pedagogika
Uchwała nr 239/2016 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku pedagogika
Uchwała nr 240/2016 w sprawie dokonania stałej zmiany w planach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki
Uchwała nr 241/2016 w sprawie utworzenia w Instytucie Historii Sztuki Pracowni badań nad urbanistyką i architekturą nowoczesną
Uchwała nr 243/2016 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2017 w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 244/2016 w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu kolokwium habilitacyjnego dr Barbary Murawski
Uchwała nr 245/2016 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23 listopada 2016 roku