FAQ

Najczęściej zadawane pytania w czasie pandemii

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w Dziekanacie w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Uprzejmie informuję, że w sklepie (Play ->Android oraz App Store -> IOS) znajduje się najnowsza wersja aplikacji mobilnej mUSOS, która umożliwia studentom pobranie mLegitymacji do aplikacji mObywatel. W aktualnościach aplikacji mUSOS (a także na stronie internetowej UWr) zamieszczona została krótka instrukcja jak pobrać elektroniczną legitymację na telefon.

Odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się z osobą prowadzącą kierunek.

Praca jest prowadzona w sposób naprzemienny (zdalny i stacjonarny). W kontakcie z Dziekanatem polecamy przede wszystkim kontakt telefoniczny i mailowy.

Zaświadczenia mogą być wysłane pocztą lub mailem (skan) po wcześniejszym przesłaniu maila z adresu uniwersyteckiego @uwr.edu.pl do osoby prowadzącej dany kierunek.

UWAGA! Skany zaświadczeń będą wysyłane wyłącznie na pocztę uniwersytecką

Podania mogą być wrzucone do skrzynki przy portierni budynku przy ul.Szewskiej 48 lub też do skrzynek podawczych umieszczonych przed poszczególnymi pokojami przyjęć.

Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia oryginału dokumentu wówczas zeskanowane podanie może być wysłane mailem bezpośrednio do osoby prowadzącej dany kierunek. Proszę pamiętać, aby podanie było czytelnie podpisane.

Opłaty wnoszone są na konto indywidualne znajdujące się w USOSweb-ie – umowy przekazujemy do podpisania po wcześniejszym uzgodnieniu (telefonicznym lub mailowym) terminu z pracownikiem.

Wszelka korespondencja dotyczącą studentów prowadzona jest poprzez przydzielone konta uniwersyteckie.

W sprawie zapisów na zajęcia lub ewentualnych zmian grup prosimy o kontakt z poszczególnymi Instytutami/Katedrą.

W celu rozpoczęcia korzystania z poczty w domenie uwr.edu.pl należy zalogować się pod adresem: https://portal.uwr.edu.pl i wybrać opcję: PRZEJDŹ DO OFFICE365

Logowanie do usług odbywa się przy użyciu loginu w postaci numer_albumu@uwr.edu.pl

Osoby, które nie otrzymały danych wchodząc na https://portal.uwr.edu.pl/pl/reset-password, powinny skorzystać z opcji RESETUJ HASŁO. Wówczas na dostępny w systemie adres e-mail zostanie wysłany link umożliwiający wygenerowanie nowego hasła. W przypadku nieaktualnego adresu należy skontaktować się z dziekanatem na wydziale w celu jego aktualizacji.

Problemy związane wyłącznie z zalogowaniem się do systemu można zgłaszać pod adresem e-mail: helpdesk@uwr.edu.pl

Szczegółowe instrukcje dostępne są w bazie wiedzy.