Koła naukowe

Studenckie koła naukowe umożliwiają Wam spotkanie koleżanek i kolegów interesujących się podobnymi zagadnieniami, posiadających doświadczenie w rozwiązywaniu problemów badawczych, które są powiązane z Waszymi  zainteresowaniami. Dzięki realizowanym projektom, w tym konferencjom, ułatwiają spotkanie młodych badaczy z całej Polski, często także spoza jej granic. Co ważne, koła naukowe otrzymują dofinansowanie dla swojej działalności.  Dzięki temu mogą pokrywać koszty uczestnictwa członków w konferencjach naukowych na innych uczelniach. Koła naukowe mogą być – jeśli zechcecie się zaangażować w ich działalność – przestrzenią, w  której będzie rozwijać swoje umiejętności badawcze, ale też tworzyć siatkę relacji ułatwiających poznawanie współczesnego świata nauki. Bez wątpienia, warto zainteresować się już istniejącymi na Wydziale kołami lub pomyśleć o założeniu nowego.

 • SKN Etnologów 
  siedziba: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
  opiekun: dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr
  email: skne.wroclaw@gmail.com
 • SKN Archeologów
  siedziba: Instytut Archeologii
  opiekun: dr Marcin Bohr
  email: sknarcheo@gmail.com
 • KNS Pedagogiki ETNO
  siedziba: Instytut Pedagogiki
  opiekun: dr Anna Haratyk
  email: etno.knsp@gmail.com
 • KN Pedagogów „Didaskalia”
  siedziba: Instytut Pedagogiki
  opiekun: dr hab. Rafał Włodarczyk
  email: sknp.didaskalia@gmail.com 
 • KN Historyków Wojskowości
  siedziba: Instytut Historyczny
  opiekun: prof. dr hab. Jerzy Maroń
  email: knhw.uwr@gmail.com
 • IKN VARIOGRAF
  siedziba: Instytut Pedagogiki
  opiekun: dr Aleksander Kobylarek
  www.variograf.uni.wroc.pl
 • KN Psychologii Klinicznej „Psyche” (zawieszone do 13 marca 2019 r.)
  siedziba: Instytut Psychologii
  opiekun: mgr Jacek Rydlewski
  email: knpkpsyche@gmail.com
  http://knpkpsyche.uni.wroc.pl
 • KN Psychopatologii MORIA
  siedziba: Instytut Psychologii
  opiekun: doc. dr Alina Czapiga
 • SKN Animaloterapii
  siedziba: Instytut Pedagogiki
  opiekun: dr Iwona Jagoszewska
  email: info.skna@gmail.com
  skna.fora.pl
 • SKN Psychologii Poznawczo-Behawioralnej „MATRIX”
  siedziba: Instytut Psychologii
  opiekun: dr Marcin Czub, dr Joanna Piskorz
 • KN Edukacji Krytycznej „Discourse Power Resistance” (zawieszone do 13 marca 2019 r.)
  siedziba: Instytut Pedagogiki
  opiekun: dr Kamila Kamińska
  email: edukacja.krytyczna@gmail.com
 • KN Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej
  siedziba: Instytut Psychologii
  opiekun: dr Dorota Chmielewska-Łuczak; dr Agnieszka Nomejko
 • KN Ochrony Dziedzictwa Kultury
  siedziba: Instytut Historyczny
  opiekun: prof. dr hab. Jan Kęsik,
 • KNS Historii Sztuki
  siedziba: Instytut Historii Sztuki
  opiekun: dr Łukasz Krzywka
  email: knshs.wroc@gmail.com
 • SKN Nowożytników im. Władysława Czaplińskiego
  siedziba: Instytut Historyczny
  opiekun: dr hab. Filip Wolański
  email: nowozytnicyuwr@gmail.com
 • NS Archiwistyki
  siedziba: Instytut Historyczny
  opiekun: dr Lucyna Harc
 • SKN Regionalistów i Śląskoznawców
  siedziba: Instytut Historyczny
  opiekun: dr Jarosław Szymański
 • KN Psychologii w Biznesie „3xS”
  siedziba: Instytut Psychologii
  opiekun: dr Alicja Keplinger
 • Koło Inicjatyw Twórczych
  siedziba: Instytut Psychologii
  opiekun: dr Bogna Bartosz
  email: kolo.inicjatyw.tworczych.uwr@gmail.com
 • KN Amerykanistów „GOING WEST”
  siedziba: Instytut Historyczny
  opiekun: prof. dr hab. Piotr Chruszczewski
  email: goingwestuwr@gmail.com
 • MKN Badań nad Kulturą i Sztuką Świata Starożytnego
  siedziba: Instytut Historii Sztuki
  opiekun: dr Agata Kubala
 • ISKN Miłośników Historii Kultury
  siedziba: Instytut Historyczny
  opiekun: dr Małgorzata Kowalczyk
  email: isknmhk@gmail.com
 • KN Muzykologów
  siedziba: Instytut Muzykologii
  opiekun: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
  email: knm.uwr@gmail.com
 • KN Resocjalizacji „Inwersja”
  siedziba: Instytut Pedagogiki
  opiekun: dr Arkadiusz Kamiński
  email: inwersja.uwr@gmail.com
 • SKN Kulturoznawców
  siedziba: Instytut Kulturoznawstwa
  opiekun: dr Marcin Stabrowski
 • KN Interdyscyplinarnych Działań Europejskich
  Siedziba: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
  Opiekun: dr Maciej Olejnik
  Email: kn.ide@uwr.edu.pl
  Strona internetowa KN IDE: https://www.facebook.com/KoloNaukoweIDE