Wykłady on-line

Dr hab. Wojciech Mrozowicz, Księga paradoksów, czyli jak Księga Henrykowska trafiła na listę UNESCO

Wybitny znawca średniowiecznej kultury klasztorów śląskich, a przede wszystkim - śląskich rękopisów - opowiada o genezie Księgi Henrykowskiej, jej treści i... przyczynach dzisiejszego zainteresowania tym zabytkiem.


O co chodzi z Public history?, dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.

Inicjatorka powołania na Uniwersytecie Wrocławskim studiów 'Historia w przestrzeni publicznej', czyli polskiego odpowiednika popularnego na zachód Odry i Nysy Łużyckiej kierunku Public history, tłumaczy, cóż to właściwie jest? Dlaczego warto spojrzeć na historię jako element gry informacji - właśnie w przestrzeni publicznej. I że ta wiedza ma całkiem praktyczny - ale i idealistyczny też! - wymiar. Warto poznać coś nowego!


Film w perspektywie edukacyjnej, dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr.

Profesor Witold Jakubowski (Instytutu Pedagogiki) przedstawia tajniki analizy filmów jako narzędzia edukacyjnego. Nie bójcie się jednak, rzecz idzie o pop kulturę, nie o instrukcje pierwszej pomocy!


Modernizm w muzyce Charles'a Tournemire'a, dr hab. Bogusław Raba

Muzyka i semiotyka. Modernizm mistyczny odkrywany przed nami przez pracownika Instytutu Muzykologii UWr., dr hab. Bogusława Rabę. Wykład w Oratorium Marianum, sali muzycznej przedwojennego Uniwersytetu Wrocławskiego. Piękne wnętrza, intrygujące tajniki muzyki...


Poradnictwo kariery w XXI w. / Career Consueling in 21st c., prof. Maria Duarte (Lizbona)

Czym jest kariera współcześnie? Czy można ją zaplanować? A jeśli tak, to jak pogodzić sprzeczne tendencje rynku - i potrzeb osobistych? O tym wszystkim mówi pani prof. Maria Duarte, kierująca pracami Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa przy Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład jest tłumaczony.


Manieryzm we Wrocławiu, dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr

W kulisy wrocławskiego manieryzmu, genezę ruchu artystycznego, ale przede wszystkim skomplikowany świat znaczeń nowożytnej sztuki śląskiej wprowadza dr hab. Piotr Oszczanowski, pracownik Instytutu Historii Sztuki i dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu


Profesor Jerzy Maroń, Śląsk jako teatr wojny

Profesor Jerzy Maroń przedstawia uwarunkowania, jakie przestrzeń geograficzna Śląska stwarzała dla prowadzących konflikty zbrojne od średniowiecza po współczesność.


Ciało i psyche... W momencie zagrożenia. Dr Marta Kochan-Wójcik

Jak reagujemy w momencie zagrożenia? W jaki sposób nasza psychika wspomaga - lub osłabia - nasze ciało w warunkach stresu? Jak radzić sobie z wynikającymi z tych okoliczności konsekwencji? Na szereg stresujących pytań odpowiada w swoim wykładzie dr Marta Kochan-Wójcik z Instytutu Psychologii UWr.


Grotowski - Hippies. Prof. Mirosław Kocur, Instytut Kulturoznawstwa UWr

Profesor Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa UWr) przedstawia swoją interpretację twórczości Jerzego Grotowskiego. Z właściwą sobie ekspresją wynikającą z fascynacji performensem wykładowca odsłania mniej znaną twarz Artysty.


Starożytny Egipt od... grobowca. Patryk Chudzik, Instytut Archeologii UWr

Wykład i prezentacja poświęcone badaniom nad starożytnym Egiptem prowadzonym przez wrocławskich archeologów. Realizacja na planie wystawy w Muzeum Archeologicznym, której kuratorem był P. Chudzik. Po wykładzie prezentacja z rekonstrukcjami miejsc przebadanych przez prezentującego badania. Jest tajemniczo, jest mrocznie, jest ciekawie...


Medycyna ludowa - od myślenia magicznego do naukowej racjonalizacji

Dr Mirosław Marczyk z Katedry Etnologii i Antropologii opowiada o... medycynie ludowej i jej relacjach ze współczesną nauką. Warto posłuchać przed świętami... Te niestrawności...