Rys historyczny

wnhip_old

Początkowo od 1946 roku w Uniwersytecie Wrocławskim wszystkie nauki humanistyczne reprezentowane były w ramach Wydziału Humanistycznego. W 1951 roku wydział ten uległ podziałowi, powstał wtedy Wydział Filologiczny i Wydział Filozoficzno-Historyczny. Na Wydziale Filozoficzno - Historycznym uruchomiono wówczas następujące kierunki studiów: historia, historia sztuki, prehistoria i etnologia, archeologia, filozofia, pedagogika.

W 1969 roku dokonano reorganizacji w ramach Wydziału i powstały dwa Instytuty: Historyczny oraz Filozofii, Socjologii i Logiki. Nadal natomiast utrzymano działalność katedr: Pedagogiki, Psychologii, Historii Sztuki, Etnografii, Archeologii. W 1969 roku do Wydziału włączono Instytut Kulturoznawstwa.

Kolejna reorganizacja Wydziału nastąpiła w 1988 roku. Wyodrębniono wtedy Wydział Nauk Społecznych i utworzono nowy Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. W ramach tego Wydziału działają: Instytut Historyczny, Instytut Archeologii, Instytut Historii Sztuki, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii, Katedra Etnologii. W latach 1999-2003 funkcjonowało w strukturze Wydziału Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki.

logo_old

Obecnie prowadzone kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale: 

 • historia
 • pedagogika
 • psychologia
 • historia sztuki
 • archeologia
 • kulturoznawstwo
 • muzykologia
 • etnologia

 

Rada Wydziału posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki i psychologii, doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii, kulturoznawstwa i nauk o sztuce, nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii i nauk o sztuce oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

Rada Naukowa Instytutu Historycznego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

Prowadzone Studia Doktoranckie:

 • Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze
 • Studia Doktoranckie Nauk Historycznych
 • Studia Doktoranckie Pedagogiki
 • Studia Doktoranckie Psychologii.