Studenci

Szanowne Studentki/Szanowni Studenci,

Wysokość stypendium Rektora  dla wszystkich studentów w roku akademickim 2023/2024 ustalono w kwocie: 

  • 1 450 zł miesięcznie – na okres od 1 października do 31 grudnia 2023 r. 
  • 1 100 zł miesięcznie – na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. 

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce – łączna miesięczna kwota stypendiów dla studenta : socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium Rektora nie może być  wyższa niż 2 739,80 zł. 

Stypendia są wypłacane na konta studentów zawsze do 25 dnia każdego miesiąca.  

Szanowni Studenci!

Przypominamy, iż od 5 września do 5 października trwa nabór i elektroniczna rejestracja wniosków o przyznanie stypendiów i zapomóg dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Terminy oraz nowe zasady składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2023/2024 znajdziecie w zakładce Studenci

 

Krok po kroku – Składanie wniosku o stypendia

Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia z Funduszu Stypendialnego, należy:

  1. Uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w USOSweb (listę formularzy można znaleźć w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski)
  2. Wydrukować formularz, uzupełnić zawarte na wydruku oświadczenia, własnoręcznie podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.
  3. Wydrukowany formularz wraz z niezbędną dokumentacją, zgodnie z zasadami przyjmowania wniosków zamieszonymi na stronie Nowe zasady - wniosek o stypendium  należy dostarczyć do 5 października 2023r.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących procesu, skontaktuj się z bezpośrednio z NAMI

Szanowni Państwo, studenci I roku

 

informujemy, że został już ogłoszony nowy Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (Zarządzenie Nr 185/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2023 r.).

Nabór w ramach IV edycji konkursu planowany jest w dniach 29.09.2023 r. do 9.10.2023 r.  i jak co roku odbywać się będzie poprzez system konkursowy: https://badawczy.uwr.edu.pl/. Nabór zostanie ogłoszony przez Rektora odrębnym komunikatem.

 

Link do regulaminu:

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/38481/nr-185-2023-z-dn-25072023-wprowadzenie-regulaminu-stypendia-mlody-badacz-2020-2025.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego 

 

Organizator programu stypendialnego: Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia 

Dla Kogo: Dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia systemu studiów stacjonarnych studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych – laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów

Termin składania wniosków: Od 1 do 31 października 2023 (on-line)

Jak złożyć wniosek: za pośrednictwem aplikacji

Szczegóły programu dostępne na stronie:  https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/stypendium-dla-laureatow-olimpiad-przedmiotowych 

 

Zarządzenie nr 196/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce