Ogłoszenia


Komunikat nr 4/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 września 2023 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 3 października 2023 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


Poznaj szczegóły i złóż wniosek jak najszybciej


Szanowni Państwo
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Paweł Klint, prof. UWr ma zaszczyt zaprosić studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uroczystość immatrykulacji roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie się w dniu 3.10.2023 r. o godzinie 13:00 w Auli Leopoldina.
Serdecznie Państwa zapraszamy


dla doktorantów studiów doktoranckich rozpoczętych przed r. a. 2019/2020


Konkurs dla absolwentów!


WYDZIAŁ HISTORYCZNY, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI


na uroczyste zakończenie studiów