Dziekanat

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Godziny przyjęć studentów

Dzień

Godziny

poniedziałek

11:00-14:30

wtorek

11:00-14:30

środa

nieczynne

czwartek

9:00-12:30

piątek

9:00-12:30

 

STUDIA STACJONARNE

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Historia Sztuki
 Kulturoznawstwo
 Muzykologia

mgr Anna Gonerska-Matuszewska

71 375 22 23

anna.gonerska-matuszewska@uwr.edu.pl

101

Pedagogika (studia 3-letnie)
 Pedagogika Specjalna (studia jednolite magisterskie)

Oliwia Żygadło

71 375 27 36

oliwia.zygadlo@uwr.edu.pl

101

Pedagogika (studia 2- letnie II-go stopnia)
 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie)
Interdyscyplinarne Studia Europejskie (studia II-go stopnia)
 Militarioznawstwo (studia I-go stopnia)
 Historia w Przestrzeni Publicznej (studia II-go stopnia)

mgr Elżbieta Dedich

71 375 27 36

elzbieta.dedich@uwr.edu.pl

101

Psychologia (studia jednolite magisterskie)

mgr Katarzyna Kopka

71 375 29 74

katarzyna.kopka@uwr.edu.pl

101

Historia (studia 3-letnie I stopnia)
 Historia (studia 2-letnie II-go stopnia)
 Dziedzictwo Kultury Materialnej (studia I-go stopnia)

mgr Małgorzata Foglińska

71 375 29 93

malgorzata.foglinska@uwr.edu.pl

101

Archeologia, Etnologia i Antropologia Kulturowa
 European Cultures

Artur Boba

71 375 22 74

artur.boba@uwr.edu.pl

103

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Psychologia (studia jednolite magisterskie) I-III rok

mgr Danuta Grychowska

71 375 28 81

danuta.grychowska@uwr.edu.pl

103

Psychologia (studia jednolite magisterskie) IV-V rok

Magdalena Kopińska

695 508 006

magdalena.kopinska@uwr.edu.pl

103

Pedagogika (studia 2-letnie II stopnia)
Pedagogika (studia 3-letnie I stopnia)
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie)
Pedagogika Specjalna (studia jednolite magisterskie), APD

Wioletta Milczarek

71 396 31 44

wioletta.milczarek@uwr.edu.pl

103

Historia (studia I stopnia)
 Historia (studia II stopnia)

Artur Boba

71 375 22 74

artur.boba@uwr.edu.pl

103

 

Kolegia Szkoły Doktorskiej/Studia Doktoranckie

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Kolegia Szkoły Doktorskiej/Studia Doktoranckie

mgr Małgorzata Wicik

71 375 25 57

malgorzata.wicik@uwr.edu.pl

103

 

Wymiana studencka - MOST, ERASMUS+ 

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

MOST, ERASMUS+

Artur Boba

71 375 22 74

artur.boba@uwr.edu.pl

103

 

Stypendia i zapomogi

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne, zapomogi i stypendium ministra dla kierunków studiów:

  • Archeologia, Kulturoznawstwo, Muzykologia, Interdyscyplinarne Studia Europejskie, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Historia w Przestrzeni Publicznej, Historia (studia stacjonarne), Historia Sztuki (studia stacjonarne), Pedagogika (studia stacjonarne)

mgr inż.  Agata Tomaszewska

695 655 761

agata.tomaszewska@uwr.edu.pl

110

 

  • Psychologia, Dziedzictwo Kultury Materialnej, Etnologia i Antropologia Kulturowa, Militarioznawstwo, Pedagogika Specjalna, Historia (studia niestacjonarne), Historia Sztuki (studia wieczorowe), Pedagogika (studia niestacjonarne)

 

mgr Anna Michalska

695 655 642

anna.michalska2@uwr.edu.pl

110

 

Kierownik Dziekanatu

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Kierownik Dziekanatu

mgr Renata Majak

71 343 28 55

renata.majak@uwr.edu.pl

104

Z-ca Kierownika Dziekanatu

Joanna Marcinkiewicz

695 651 804

joanna.marcinkiewicz@uwr.edu.pl

107