Tematy z Szewskiej

www.tematyzszewskiej.pl

„Tematy z Szewskiej” były interdyscyplinarnym czasopismem redagowanym przez pracowników i współpracowników Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, założonym przez prof. dr hab. Adama Palucha.
Jego specyfiką było przedstawianie wielogłosowości na jeden „zadany” temat, w związku z czym każdy numer „Tematów” dotyczył jednego pojęcia, które było przedstawiane i analizowane przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i różnych orientacji metodologicznych.

Czasopismo powstało w 2007 roku jako rocznik ukazujący się w wersji papierowej. Od 2012 roku pismo stało się kwartalnikiem wydawanym online. Ostatni numer czasopisma ujrzał światło dzienne w 2017 roku.

Czasopismo było indeksowane w następujących bazach:

Numery: