Jednostki naukowo-dydaktyczne Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Instytut Archeologii
www.archeo.uni.wroc.pl
ul.Szewska 48, 50-139 Wrocław
tel: 71 3752-975, fax: 71 3752-882 
e-mail: iar@uwr.edu.pl

Instytut Historyczny
www.hist.uni.wroc.pl
ul.Szewska 49, 50-139 Wrocław
tel: 71 3752-541, fax: 71 343-65-42 
e-mail: sekretariat.ih@uwr.edu.pl

Instytut Historii Sztuki
www.historiasztuki.uni.wroc.pl
ul.Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel: 71 3752-510, fax: 71 375 29 41 
e-mail: ihsz@uwr.edu.pl

Instytut Kulturoznawstwa
www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl
ul.Szewska 50/51, 50-139 Wrocław
tel: 71 344-42-55, 71 3752-628, fax: 71 3752-829 
e-mail: kulturoznawstwo@uwr.edu.pl

Instytut Muzykologii
www.muzykologia.uni.wroc.pl
ul.Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel: 71 3752-099, fax: 71 344-57-57 
e-mail: imuz@uwr.edu.pl

Instytut Pedagogiki
www.pedagogika.uni.wroc.pl
ul.J.Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel: 71 367-23-16, 71 367-20-01 w.182, fax: 367-23-16 
e-mail: sekretariat.iped@uwr.edu.pl

Instytut Psychologii
www.psychologia.uni.wroc.pl
ul.J.Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel: 367-18-14, 367-20-01 w.126, fax: 71 367-18-14 
e-mail: psychologia@uwr.edu.pl

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
www.etnologia.uni.wroc.pl
ul.Szewska 50/51, 50-139 Wrocław
tel: 71 3752-684, fax: 71 343-05-53 
e-mail: keak@uwr.edu.pl